Views
7 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Używanie urządzeń

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie replikatora portów n104 N ! Zatrzask (1) należy przesunąć do oporu. W przeciwnym razie złącze (2) nie zostanie zablokowane w prawidłowym położeniu, a komputer nie będzie poprawnie przyłączony do replikatora portów. Jeśli akumulator dodatkowy nie jest podłączony do komputera, przesuń zatrzask (1) w kierunku przeciwnym do wskazanego strzałką, aby opuścić unieść złącze (2). Nie należy podłączać komputera, kiedy złącze (2) jest uniesione, ponieważ może to spowodować uszkodzenie złączy. 6 Delikatnie dociśnij komputer, aż usłyszysz kliknięcie. 7 Otwórz pokrywę wyświetlacza LCD i włącz komputer.

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie replikatora portów n105 N Odłączanie komputera od replikatora portów ! Aby zapobiec utracie niezapisanych danych, należy wyłączyć komputer przed odłączeniem go od replikatora portów. Kiedy akumulator jest rozładowany, odłączenie komputera od replikatora portów może spowodować utratę niezapisanych danych. Jak odłączyć komputer od replikatora portów 1 Podnieś komputer z replikatora portów.