Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Dyski optyczne n184 N Co zrobić, jeśli nie można prawidłowo odtworzyć dysku w komputerze? ❑ ❑ ❑ ❑ Upewnij się, że dysk został włożony do napędu etykietą do góry. Upewnij się, że zainstalowane są odpowiednie programy (zgodnie z instrukcją producenta dysku). Odtwarzanie dysków Blu-ray na przyłączonym monitorze zewnętrznym może być przerywane, zależnie od typu lub częstotliwości próbkowania wideo. Rozwiązaniem tego problemu może być zmniejszenie rozdzielczości ekranu wyświetlacza. Aby zmienić rozdzielczość ekranu, należy wykonać czynności opisane w temacie Dlaczego na wyświetlaczu komputera nie jest odtwarzany obraz wideo? (strona 191). Jeśli dysk jest zabrudzony lub uszkodzony, komputer przestanie reagować na działania użytkownika. Wykonaj następujące czynności: 1 Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, a następnie kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij i wybierz opcję Uruchom ponownie, aby uruchomić ponownie komputer. ❑ ! Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete może spowodować utratę niezapisanych danych. 2 Wyjmij dysk z napędu dysków optycznych. 3 Sprawdź, czy dysk nie jest zabrudzony lub uszkodzony. Jeśli zachodzi potrzeba czyszczenia dysku, instrukcje zawiera temat Dyski (strona 146). Jeśli dysk jest odtwarzany i nie słychać dźwięku, wykonaj jedną z następujących czynności: ❑ Głośność mogła zostać wyłączona za pomocą klawiszy Fn+F2. Naciśnij te klawisze ponownie. ❑ Głośność mogła zostać zmniejszona do minimum za pomocą klawiszy Fn+F3. Naciskaj klawisze Fn+F4, aby zwiększyć głośność do poziomu słyszalnego. ❑ Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośności na pasku zadań, a następnie kliknij polecenie Otwórz mikser głośności w celu sprawdzenia ustawień. ❑ Sprawdź ustawienia głośności w mikserze audio. ❑ Jeśli korzystasz z zewnętrznych głośników, sprawdź ustawienie głośności w głośnikach oraz połączenie między komputerem a głośnikami.

Rozwiązywanie problemów > Dyski optyczne n185 N ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Upewnij się, czy zainstalowany został odpowiedni sterownik. Wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij kolejno Start i Panel sterowania. 2 Kliknij opcję System i zabezpieczenia. 3 Kliknij opcję System. 4 Kliknij pozycję Menedżer urządzeń w lewym okienku. Zostanie wyświetlone okno Menedżer urządzeń zawierające listę urządzeń sprzętowych w komputerze. Jeśli obok nazwy urządzenia widoczny jest znak „X” lub wykrzyknik, może być konieczne włączenie urządzenia lub ponowne zainstalowanie sterowników. 5 Kliknij dwukrotnie nazwę urządzenia optycznego, aby wyświetlić listę napędów dysków optycznych w komputerze. 6 Kliknij dwukrotnie wybrany napęd. Można sprawdzić, jaki sterownik jest zainstalowany, przechodząc do karty Sterownik i klikając przycisk Szczegóły sterownika. 7 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno. Upewnij się, że na dysku nie ma naklejki. Naklejki mogą odkleić się, gdy dysk znajduje się w napędzie dysków optycznych, co może spowodować awarię napędu lub nieprawidłowe działanie. Jeśli zostanie wyświetlone ostrzeżenie o kodzie regionu, odtworzenie dysku może być niemożliwe. Sprawdź informacje na opakowaniu dysku, aby upewnić się czy kod regionu jest zgodny z napędem. Jeśli skropliła się wilgoć, nie używaj komputera przez przynajmniej przez godzinę. Skroplona para wodna może spowodować awarię komputera. Upewnij się, że komputer jest zasilany z sieci, i spróbuj ponownie odtworzyć dysk.