Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Działanie komputera n160 N Działanie komputera Co zrobić, jeśli komputer się nie uruchamia? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Upewnij się, że komputer jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania, jest włączony, a wskaźnik zasilania świeci. Upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany. Jeśli do komputera jest podłączony akumulator dodatkowy, zadbaj o poprawne zainstalowanie i naładowanie obu akumulatorów (głównego i dodatkowego). Odłącz wszelkie podłączone urządzenia USB, a następnie uruchom ponownie komputer. Usuń wszelkie dodatkowe moduły pamięci zainstalowane od czasu zakupu komputera, a następnie uruchom ponownie komputer. Jeśli komputer jest podłączony do listwy zasilania lub zasilacza awaryjnego (UPS), upewnij się, że listwa lub zasilacz są podłączone do źródła zasilania i włączone. Jeśli korzystasz z monitora zewnętrznego, upewnij się, że jest podłączony do źródła zasilania i włączony. Upewnij się, że kontrast i jasność są prawidłowo ustawione. Więcej informacji na ten temat można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z monitorem. Odłącz wtyczkę zasilacza sieciowego i wyjmij akumulator. Odczekaj trzy do pięciu minut. Zainstaluj ponownie akumulator, podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer. Kondensacja pary wodnej może spowodować awarię komputera. Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia kondensacji, nie używaj komputera przez przynajmniej godzinę. Sprawdź, czy używasz dostarczonego w komplecie zasilacza sieciowego firmy Sony. Ze względów bezpieczeństwa używaj tylko autentycznego akumulatora i zasilacza sieciowego firmy Sony, które zostały dostarczone z komputerem VAIO.

Rozwiązywanie problemów > Działanie komputera n161 N Co zrobić, jeśli świeci zielony wskaźnik zasilania, ale ekran pozostaje pusty? ❑ ❑ Naciśnij kilka razy klawisze Alt+F4, aby zamknąć okno aplikacji. Mógł wystąpić błąd aplikacji. Jeśli kombinacja klawiszy Alt+F4 nie działa, kliknij przycisk Start, kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij, a następnie kliknij polecenie Uruchom ponownie, aby uruchomić ponownie komputer. ❑ Jeśli komputer nie zostanie uruchomiony ponownie, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete i kliknij strzałkę obok ❑ przycisku Zamknij , a następnie kliknij polecenie Uruchom ponownie. Jeśli zostanie wyświetlone okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcję Uruchom ponownie. Jeśli ta procedura nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, aby wyłączyć komputer. Odłącz wtyczkę zasilacza sieciowego i pozostaw komputer na około pięć minut. Następnie podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego i włącz ponownie komputer. ! Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę niezapisanych danych.