Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Podstawy obsługi >

Podstawy obsługi > Wskaźniki świetlne n 18 N Wskaźniki świetlne Komputer jest wyposażony w następujące wskaźniki świetlne: Wskaźnik Funkcje Ładowanie Świeci, gdy trwa ładowanie akumulatora. Więcej informacji zawiera temat Ładowanie akumulatora (strona 27). Wbudowana kamera Świeci, kiedy jest używana wbudowana kamera. Dostęp do nośnika Świeci, gdy komputer odczytuje lub zapisuje dane na karcie pamięci, takiej jak karta „Memory Stick” lub karta pamięci SD. (Jeśli ten wskaźnik świeci, nie należy przełączać komputera do trybu wstrzymania ani wyłączać go). Gdy wskaźnik nie świeci, karta pamięci nie jest używana. Napęd dysków Num lock Caps lock Scroll lock WIRELESS Świeci, gdy wbudowane urządzenie magazynujące albo napęd dysków optycznych odczytuje lub zapisuje dane. (Jeśli ten wskaźnik świeci, nie należy przełączać komputera do trybu wstrzymania ani wyłączać go). Świeci, kiedy jest włączony tryb Num lock. W tym trybie klawiatura numeryczna umożliwia wpisywanie cyfr i wykonywanie podstawowych obliczeń matematycznych. Aby włączyć tryb Num lock, naciśnij klawisze Fn+Num Lk w modelach bez klawiatury numerycznej albo klawisz Num Lk w modelach z klawiaturą numeryczną. Aby wyłączyć tryb Num lock, naciśnij ponownie ten sam klawisz. Wskaźnik przestanie świecić. Naciśnij klawisz Caps Lock, aby pisać wielkimi literami. Gdy wskaźnik świeci, naciśnięcie klawisza Shift powoduje pisanie małymi literami. Naciśnij klawisz ponownie, aby wyłączyć wskaźnik. Jeśli wskaźnik Caps lock nie świeci, następuje powrót do normalnego trybu pisania. Naciśnij klawisze Fn+Scr Lk, aby zmienić sposób przewijania zawartości ekranu. Jeśli wskaźnik Scroll lock nie świeci, następuje powrót do normalnego trybu przewijania. Klawisz Scr Lk działa odmiennie w zależności od programu i nie działa w niektórych z nich. Świeci, gdy jest włączona co najmniej jedna opcja sieci bezprzewodowej.

Podstawy obsługi > Podłączanie do źródła zasilania n 19 N Podłączanie do źródła zasilania źródłem zasilania komputera może być zasilacz sieciowy lub akumulator. Przed pierwszym uruchomieniem komputera należy podłączyć do komputera zasilacz sieciowy. ! Nie używaj komputera bez zainstalowanego akumulatora, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie komputera. Używanie zasilacza sieciowego Kiedy komputer jest podłączony bezpośrednio do gniazdka sieci elektrycznej i jest zainstalowany akumulator, komputer korzysta z zasilania sieciowego. ✍ Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dostarczonego z komputerem. Aby użyć zasilacza sieciowego 1 Włóż wtyczkę kabla zasilającego (1) do zasilacza sieciowego (3). 2 Włóż drugą wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka sieci elektrycznej (2). 3 Podłącz kabel zasilacza sieciowego (3) do złącza DC IN (4) w komputerze. ! Kształt wtyczki DC In jest zależny od stosowanego zasilacza sieciowego.