Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Podstawy obsługi >

Podstawy obsługi > Konserwowanie komputera i optymalizowanie wydajności n 36 N Używanie oprogramowania antywirusowego na komputerze Oprogramowanie antywirusowe chroni komputer przed wirusami. Programy antywirusowe należy regularnie aktualizować, pobierając i instalując najnowsze aktualizacje z witryn internetowych ich producentów. W celu zaktualizowania programu antywirusowego należy odszukać zainstalowany program poniżej i wykonać odpowiednią procedurę. ❑ ❑ ❑ ! Przed pobraniem aktualizacji komputer musi być połączony z Internetem. Trend Micro: 1 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, Trend Micro Titanium Maximum Security 2012 i Trend Micro Titanium Maximum Security 2012. 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. McAfee: 1 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, McAfee i McAfee Internet Security lub McAfee Total Protection. 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Norton Internet Security: 1 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, Norton Internet Security i LiveUpdate lub Norton Internet Security. 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. ✍ Więcej informacji zawiera plik pomocy dołączony do oprogramowania. ! Rzeczywista procedura może być nieco inna od przedstawionej powyżej w zależności od wersji oprogramowania zainstalowanej na komputerze. W takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Podstawy obsługi > Konserwowanie komputera i optymalizowanie wydajności n 37 N Używanie programu VAIO Care Za pomocą programu VAIO Care można regularnie kontrolować i optymalizować wydajność komputera. Należy także uruchamiać program VAIO Care w przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów z komputerem. Program VAIO Care zaproponuje sposoby rozwiązania problemu. Jak uruchomić program VAIO Care Naciśnij przycisk ASSIST, kiedy komputer jest włączony. ✍ Więcej informacji na ten temat znajduje się w pliku pomocy programu VAIO Care. Jeśli komputer jest wyłączony, naciśnięcie przycisku ASSIST uruchamia program VAIO Care - Pogotowie Systemu (VAIO Care Rescue). Za pomocą programu VAIO Care - Pogotowie Systemu (VAIO Care Rescue) można odzyskać komputer w razie awarii, na przykład jeśli nie można uruchomić systemu operacyjnego Windows.