Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Dostosowywanie ustawień

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Ustawianie hasła n128 N Ustawianie hasła systemu Windows Jak dodać hasło systemu Windows 1 Kliknij kolejno Start i Panel sterowania. 2 Kliknij kolejno Konta użytkowników i Filtr rodzinny lub Konta użytkowników. 3 Kliknij opcję Konta użytkowników. 4 Kliknij opcję Utwórz hasło dla swojego konta w polu Wprowadź zmiany w koncie użytkownika. 5 W polach Nowe hasło oraz Potwierdź nowe hasło wprowadź hasło dla swojego konta. 6 Kliknij przycisk Utwórz hasło. ✍ Aby uzyskać więcej informacji na temat haseł systemu Windows, zobacz Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows. Jak zmienić hasło systemu Windows 1 Kliknij kolejno Start i Panel sterowania. 2 Kliknij kolejno Konta użytkowników i Filtr rodzinny lub Konta użytkowników. 3 Kliknij opcję Konta użytkowników. 4 Kliknij opcję Zmień hasło. 5 W polu Bieżące hasło wprowadź swoje bieżące hasło. 6 W polach Nowe hasło oraz Potwierdź nowe hasło wprowadź nowe hasło. 7 Kliknij przycisk Zmień hasło.

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Ustawianie hasła n129 N Jak usunąć hasło systemu Windows 1 Kliknij kolejno Start i Panel sterowania. 2 Kliknij kolejno Konta użytkowników i Filtr rodzinny lub Konta użytkowników. 3 Kliknij opcję Konta użytkowników. 4 Kliknij opcję Usuń hasło. 5 W polu Bieżące hasło wprowadź bieżące hasło, które chcesz usunąć. 6 Kliknij przycisk Usuń hasło.