Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Podstawy obsługi >

Podstawy obsługi > Używanie trybów oszczędzania energii n 34 N Używanie trybu hibernacji Jak aktywować tryb hibernacji Naciśnij klawisze Fn+F12. Możesz także kliknąć przycisk Start, kliknąć strzałkę obok przycisku Zamknij, a następnie kliknąć polecenie Hibernacja. ! Nie przenoś komputera, dopóki wskaźnik zasilania nie zgaśnie. Jak wrócić do trybu normalnego Naciśnij przycisk zasilania. ! Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, komputer automatycznie się wyłączy.

Podstawy obsługi > Konserwowanie komputera i optymalizowanie wydajności n 35 N Konserwowanie komputera i optymalizowanie wydajności Aktualizowanie komputera Aby zapewnić sprawne i bezpieczne działanie komputera VAIO, należy instalować najnowsze aktualizacje za pomocą opisanych niżej aplikacji. Program VAIO Update automatycznie powiadamia o dostępnych w Internecie nowych aktualizacjach, pobiera te aktualizacje i instaluje je. ❑ ❑ Windows Update Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i Windows Update, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. VAIO Update Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, VAIO Care, Oprogramowanie VAIO (VAIO Software) i VAIO Update. ! Przed pobraniem aktualizacji komputer musi być połączony z Internetem.