Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Używanie urządzeń

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie ekranu zewnętrznego n110 N ! Omawiany komputer jest zgodny ze standardem HDCP i daje możliwość szyfrowania kanału transmisji cyfrowych sygnałów wideo w celu ochrony praw autorskich, co umożliwia odtwarzanie i oglądanie wielu wysokiej jakości materiałów chronionych prawami autorskimi. Aby oglądać materiały chronione prawami autorskimi, konieczne jest podłączenie monitora zgodnego z HDCP do złącza wyjściowego HDMI w komputerze lub w replikatorze portów. Jeśli do komputera podłączony zostanie monitor nie zapewniający tej zgodności, nie będzie możliwe odtwarzanie i oglądanie żadnych materiałów chronionych prawami autorskimi. ✍ Jeśli zewnętrzny wyświetlacz komputerowy jest wyposażony w złącze wejściowe HDMI, połącz jedną końcówkę kabla HDMI do złącza HDMI w komputerze lub w replikatorze portów, a drugą do złącza wejściowego HDMI w wyświetlaczu komputerowym. Monitor TFT/DVI należy podłączyć do złącza wyjściowego HDMI w komputerze lub w replikatorze portów przy użyciu adaptera HDMI - DVI-D. DVI-D oznacza Digital Visual Interface - Digital. Jest to typ złącza DVI, które obsługuje tylko cyfrowe sygnały wideo (bez analogowych sygnałów wideo). Zawiera 24 styków. Złącze DVI-I (Digital Visual Interface - Integrated) obsługuje cyfrowe i analogowe sygnały wideo. Zawiera 29 styków. Kabel HDMI przesyła zarówno sygnały wideo, jak i audio.

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie ekranu zewnętrznego n111 N Podłączanie telewizora do złącza HDMI Do komputera można podłączyć telewizor z wejściem HDMI. Jak podłączyć telewizor do komputera ! Aby dźwięk z urządzenia podłączonego do złącza wyjściowego HDMI był słyszalny, należy zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku. Szczegółowe instrukcje zawiera temat Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 200). 1 Podłącz kabel zasilania telewizora (1) do gniazdka sieciowego. 2 Podłącz jedną końcówkę kabla HDMI (2) do złącza wyjściowego HDMI (3) w komputerze lub w replikatorze portów, a drugą do telewizora. 3 Przełącz kanał wejściowy w telewizorze na wejście zewnętrzne. 4 Skonfiguruj telewizor. ! Jeśli używasz innego sterownika urządzenia niż dostarczony przez firmę Sony, obraz nie będzie wyświetlany, zaś dźwięk nie będzie odtwarzany. Przy aktualizacji systemu zawsze korzystaj ze sterownika urządzenia dostarczonego przez firmę Sony.