Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Klawiatura n198 N Klawiatura Co zrobić, jeśli konfiguracja klawiatury jest nieprawidłowa? Układ językowy klawiatury komputera jest oznaczony na opakowaniu komputera. Jeśli wybierzesz inny układ klawiatury przy konfigurowaniu systemu Windows, wystąpią niezgodności w układzie klawiszy. Aby zmienić konfigurację klawiatury, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij kolejno Start i Panel sterowania. 2 Kliknij opcję Zegar, język i region, a następnie kliknij opcję Zmień klawiatury lub inne metody wprowadzania danych w obszarze Region i język. 3 Kliknij przycisk Zmień klawiatury na karcie Klawiatury i języki. 4 Zmień odpowiednio ustawienia. Co zrobić, jeśli niektórych znaków nie można wprowadzić z klawiatury? W modelach bez klawiatury numerycznej, jeśli nie można wprowadzać znaków U, I, O, P, J, K, L, M itp., mógł zostać przypadkowo naciśnięty klawisz Num Lk. Sprawdź, czy lampka wskaźnika Num lock nie świeci. Jeśli wskaźnik Num lock świeci, naciśnij klawisze Fn+Num Lk, aby wyłączyć tę funkcję przed wprowadzeniem wspomnianych znaków. Co zrobić, jeśli nie można wpisywać cyfr za pomocą klawiatury numerycznej? W modelach z klawiaturą numeryczną, jeśli nie można używać klawiatury numerycznej, możliwe, że nie został włączony tryb Num Lk. Sprawdź, czy lampka wskaźnika Num lock świeci. Jeśli lampka wskaźnika nie świeci, naciśnij klawisz Num Lk, aby ją włączyć, zanim zaczniesz używać klawiatury numerycznej.

Rozwiązywanie problemów > Dyskietki n199 N Dyskietki Dlaczego po podłączeniu stacji dyskietek na pasku zadań nie pojawia się ikona Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników? ❑ ❑ Komputer nie rozpoznaje stacji dyskietek. Po pierwsze, sprawdź czy kabel USB jest prawidłowo podłączony do portu USB. Jeśli połączenie musi zostać naprawione, odczekaj kilka chwil, aż komputer rozpozna napęd. Jeśli ikona nadal nie będzie widoczna, wykonaj następujące czynności: 1 Zamknij wszystkie programy, które korzystają ze stacji dyskietek. 2 Poczekaj, aż zgaśnie lampka wskaźnika w napędzie dyskietek. 3 Naciśnij przycisk wysunięcia, aby wysunąć dyskietkę, a następnie odłącz stację dyskietek USB od komputera. 4 Podłącz ponownie stację dyskietek, wkładając wtyczkę kabla USB do portu USB. 5 Uruchom komputer ponownie, klikając Start, następnie strzałkę obok przycisku Zamknij i polecenie Uruchom ponownie. Jeśli porty USB zostały wyłączone w konfiguracji systemu BIOS, nie można korzystać z napędu dyskietek USB podłączonego do jednego z tych portów USB. Aby włączyć te porty, wykonaj czynności przedstawione w temacie Wyłączanie urządzeń wbudowanych (strona 133). Co zrobić, jeśli nie można zapisać danych na dyskietce? ❑ ❑ ❑ Upewnij się, że dyskietka jest prawidłowo umieszczona w stacji. Jeśli dyskietka jest prawidłowo umieszczona i nadal nie można zapisać danych, dyskietka może być pełna lub chroniona przed zapisem. Możesz użyć dyskietki niezabezpieczonej przed zapisem lub odbezpieczyć dyskietkę. Jeśli porty USB zostały wyłączone w konfiguracji systemu BIOS, nie można zapisywać danych na dyskietce w zewnętrznym napędzie dyskietek podłączonym do jednego z tych portów USB. Aby włączyć te porty, wykonaj czynności przedstawione w temacie Wyłączanie urządzeń wbudowanych (strona 133).

 • Page 1 and 2:

  N Podręcznik użytkownika Komputer

 • Page 3 and 4:

  n 3 N Środki ostrożności........

 • Page 5 and 6:

  Przed użyciem > Uzyskiwanie dodatk

 • Page 7 and 8:

  Przed użyciem > Uzyskiwanie dodatk

 • Page 9 and 10:

  Przed użyciem > Zagadnienia dotycz

 • Page 11 and 12:

  Podstawy obsługi > Umiejscowienie

 • Page 13 and 14:

  Podstawy obsługi > Umiejscowienie

 • Page 15 and 16:

  Podstawy obsługi > Umiejscowienie

 • Page 17 and 18:

  Podstawy obsługi > Umiejscowienie

 • Page 19 and 20:

  Podstawy obsługi > Podłączanie d

 • Page 21 and 22:

  Podstawy obsługi > Używanie akumu

 • Page 23 and 24:

  Podstawy obsługi > Używanie akumu

 • Page 25 and 26:

  Podstawy obsługi > Używanie akumu

 • Page 27 and 28:

  Podstawy obsługi > Używanie akumu

 • Page 29 and 30:

  Podstawy obsługi > Używanie akumu

 • Page 31 and 32:

  Podstawy obsługi > Bezpieczne wył

 • Page 33 and 34:

  Podstawy obsługi > Używanie tryb

 • Page 35 and 36:

  Podstawy obsługi > Konserwowanie k

 • Page 37 and 38:

  Podstawy obsługi > Konserwowanie k

 • Page 39 and 40:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 41 and 42:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 43 and 44:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 45 and 46:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 47 and 48:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 49 and 50:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 51 and 52:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 53 and 54:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 55 and 56:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 57 and 58:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 59 and 60:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 61 and 62:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 63 and 64:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 65 and 66:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 67 and 68:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 69 and 70:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 71 and 72:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 73 and 74:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 75 and 76:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 77 and 78:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 79 and 80:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 81 and 82:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 83 and 84:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 85 and 86:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 87 and 88:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 89 and 90:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 91 and 92:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 93 and 94:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 95 and 96:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 97 and 98:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 99 and 100:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 101 and 102:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 103 and 104:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 105 and 106:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 107 and 108:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 109 and 110:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 111 and 112:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 113 and 114:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 115 and 116:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 117 and 118:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 119 and 120:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 121 and 122:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 123 and 124:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 125 and 126:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 127 and 128:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 129 and 130:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 131 and 132:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 133 and 134:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 135 and 136:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 137 and 138:

  Rozbudowa komputera VAIO > Dodawani

 • Page 139 and 140:

  Rozbudowa komputera VAIO > Dodawani

 • Page 141 and 142:

  Rozbudowa komputera VAIO > Dodawani

 • Page 143 and 144:

  Środki ostrożności > n143 N Śro

 • Page 145 and 146:

  Środki ostrożności > Informacje

 • Page 147 and 148: Środki ostrożności > Obchodzenie
 • Page 149 and 150: Środki ostrożności > Obchodzenie
 • Page 151 and 152: Środki ostrożności > Obchodzenie
 • Page 153 and 154: Środki ostrożności > Używanie a
 • Page 155 and 156: Środki ostrożności > Obchodzenie
 • Page 157 and 158: Środki ostrożności > Używanie m
 • Page 159 and 160: Rozwiązywanie problemów > n159 N
 • Page 161 and 162: Rozwiązywanie problemów > Działa
 • Page 163 and 164: Rozwiązywanie problemów > Działa
 • Page 165 and 166: Rozwiązywanie problemów > Działa
 • Page 167 and 168: Rozwiązywanie problemów > Odzyski
 • Page 169 and 170: Rozwiązywanie problemów > Odzyski
 • Page 171 and 172: Rozwiązywanie problemów > Akumula
 • Page 173 and 174: Rozwiązywanie problemów > Wbudowa
 • Page 175 and 176: Rozwiązywanie problemów > Sieci (
 • Page 177 and 178: Rozwiązywanie problemów > Sieci (
 • Page 179 and 180: Rozwiązywanie problemów > Bezprze
 • Page 181 and 182: Rozwiązywanie problemów > Technol
 • Page 183 and 184: Rozwiązywanie problemów > Dyski o
 • Page 185 and 186: Rozwiązywanie problemów > Dyski o
 • Page 187 and 188: Rozwiązywanie problemów > Dyski o
 • Page 189 and 190: Rozwiązywanie problemów > Wyświe
 • Page 191 and 192: Rozwiązywanie problemów > Wyświe
 • Page 193 and 194: Rozwiązywanie problemów > Drukowa
 • Page 195 and 196: Rozwiązywanie problemów > Głośn
 • Page 197: Rozwiązywanie problemów > Tablicz
 • Page 201 and 202: Rozwiązywanie problemów > Audio/w
 • Page 203 and 204: Rozwiązywanie problemów > Urządz
 • Page 205 and 206: Znaki towarowe > n205 N Logo SD jes
 • Page 207: n © 2011 Sony Corporation