Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie modułu TPM n 92 N Uwagi dotyczące szyfrowania plików kopii zapasowych i innych plików Zaszyfrowanie archiwalnych plików kopii zapasowych lub pliku tokenu odzyskiwania awaryjnego uniemożliwi odzyskanie systemu po awarii, a zaszyfrowanie plików tokenów resetowania haseł lub tajnych plików uniemożliwi zresetowanie hasła. Nie należy szyfrować następujących plików i folderów: ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ✍ Domyślną ścieżką wymienionych niżej plików i folderem wyświetlanym po kliknięciu przycisku Browse jest folder Moje dokumenty (lub Dokumenty)\Security Platform albo folder Security Platform na nośniku wymiennym. Plik automatycznej kopii zapasowej Domyślna nazwa pliku: SPSystemBackup.xml lub SPSystemBackup_.xml Folder przechowywania dla plików automatycznych kopii zapasowych Nazwa folderu (niezmienna): ❑ SPSystemBackup (Ten folder jest tworzony jako podfolder dla pliku SPSystemBackup.xml.) ❑ SPSystemBackup_ (Ten folder jest tworzony jako podfolder dla pliku SPSystemBackup_.xml.) Plik tokenu odzyskiwania awaryjnego Domyślna nazwa pliku: SPEmRecToken.xml Plik tokenów resetowania haseł Domyślna nazwa pliku: SPPwResetToken.xml Plik tokenu odzyskiwania awaryjnego lub resetowania hasła Domyślna nazwa pliku: SPToken_.xml Tajny plik resetowania haseł Domyślna nazwa pliku: SPPwdResetSecret.xml lub SPPwdResetSecret__ ..xml

Używanie komputera VAIO > Używanie modułu TPM n 93 N ❑ ❑ ❑ ❑ Plik kopii zapasowej klucza i certyfikatu Domyślna nazwa pliku: SpBackupArchive.xml Plik kopii zapasowej PSD Domyślna nazwa pliku: -Personal Secure Drive.fsb Plik kopii zapasowej hasła właściciela Domyślna nazwa pliku: SpOwner_.tpm Plik protokołu Domyślna nazwa pliku: SpProtocol__..txt