Views
6 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Pod³¹czanie do gniazd

Pod³¹czanie do gniazd cyfrowych (OPTICAL / COAXIAL) Jeli wzmacniacz (amplituner) wielokanaowy jest wyposaony w dekoder Dolby *1 Digital, Dolby Pro Logic lub DTS *2 i cyfrowe gniazdo wejciowe, mona sucha dwiku przestrzennego Dolby Digital (5.1 kanaów), Dolby Pro Logic (4.0 kanaów) lub DTS (5.1 kanaów). Odtwarzacz Blu-ray Disc / DVD lub Optyczny przewód cyfrowy (wyposaenie dodatkowe) Koncentryczny przewód cyfrowy (wyposaenie dodatkowe) Wzmacniacz (amplituner) wielokanaowy : Przepyw sygnau 24 1 Po³¹cz gniazdo cyfrowe odtwarzacza i wzmacniacza (amplitunera) wielokana³owego. 2 Zmieñ ustawienie parametru „Audio Output Priority” z menu „Audio Settings” na „Coaxial/Optical” (strona 57). 3 Wybierz odpowiednie ustawienia parametrów „Dolby Digital” i „DTS” w grupie ustawieñ „Audio Settings” (strona 60). W przeciwnym razie z goników nie bdzie sycha dwiku albo bd z nich dobiega gone zakócenia. *1 *2

Pod³¹czanie do gniazd 7.1 kana³ów Jeli wzmacniacz (amplituner) wielokanaowy ma wejcie 7.1 kanaów, mona sucha wielokanaowego dwiku przestrzennego. Odtwarzacz Blu-ray Disc / DVD Po³¹czenia i ustawienia Stereofoniczny przewód audio (wyposaenie dodatkowe) Stereofoniczny przewód audio (wyposaenie dodatkowe) Stereofoniczny przewód audio (wyposaenie dodatkowe) Monofoniczny przewód audio (wyposaenie dodatkowe) Monofoniczny przewód audio (wyposaenie dodatkowe) Wzmacniacz (amplituner) wielokanaowy : Przepyw sygnau 1 Po³¹cz gniazda 7.1 kana³ów odtwarzacza i wzmacniacza (amplitunera) wielokana³owego. 2 Zmieñ ustawienie parametru „Audio Output Priority” z menu „Audio Settings” na „Multi Channel Analogue” (strona 57). 3 Wybierz odpowiednie ustawienia parametrów z kategorii „Speaker Settings” w grupie ustawieñ „Audio Settings” (strona 57). 25