Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Large None • Surround

Large None • Surround Back Large Small Normalnie wybieraj to ustawienie. Wybierz to ustawienie, jeli goniki efektu przestrzennego nie s uywane. Normalnie wybieraj to ustawienie. Wybierz to ustawienie, jeli goniki nie pozwalaj na reprodukcj gbokich tonów niskich. C), „Surround Back” (tylne goniki efektu przestrzennego D), i „Subwoofer” (E), podajc rzeczywiste odlegoci do odpowiednich goników. 58 None • Subwoofer Yes None Wybierz to ustawienie, jeli tylne goniki efektu przestrzennego nie s uywane. Wybierz to ustawienie, jeli do reprodukcji sygnau LFE (efektów o niskich czstotliwociach) suy podczony subwoofer. Wybierz to ustawienie, jeli subwoofer nie jest uywany. b • Jeli nagranie na pycie BD lub DVD nie zawiera kanau subwoofera, subwoofer nie bdzie reprodukowa dwiku nawet po ustawieniu parametru „Subwoofer” na „Yes”. • Poniewa standardowo odtwarzacz wykorzystuje subwoofer, nie jest moliwa zmiana ustawienia parametru „Subwoofer” na „None”, gdy parametr „Front” jest ustawiony na „Small”. • Jeli podczone przednie goniki nie pozwalaj na reprodukcj gbokich tonów niskich, a subwoofer nie jest podczony, naley ustawi parametr „Front” na „Large”, a parametr „Subwoofer” na „None”. Distance Okrela odlego od miejsca suchania do goników. Najpierw okrel odlego do przednich goników („Front”) (A = 1,0 m do 15,0 m). Nastpnie wybierz odpowiednie wartoci parametrów „Centre” (gonik centralny B), „Surround” (goniki efektu przestrzennego Ustawienia z grupy „Distance” naley aktualizowa po kadej zmianie rozmieszczenia goników, zaczynajc od przednich goników. Front (3,0 [m]) Centre (3,0 [m]) Surround (3,0 [m]) Wybierz ustawienie od 1,0 m do 15,0 m, z dokadnoci do 0,2 m. Wybierz ustawienie od 1,6 m mniejsze do 0,6 m wiksze od ustawienia parametru „Front” (0 do 15,6 m). Dokadno regulacji wynosi 0,2 m. Przykad: jeli parametr „Front” jest ustawiony na 1,6 m, ustawienie parametru „Centre” mona zmienia w zakresie od 0 m do 2,2 m. Wybierz ustawienie od 5,0 m mniejsze do 0,6 m wiksze od ustawienia parametru „Front” (0 do 15,6 m). Dokadno regulacji wynosi 0,2 m. Przykad: jeli parametr „Front” jest ustawiony na 5,0 m, ustawienie parametru „Surround” mona zmienia w zakresie od 0 m do 5,6 m.

Surround Back (3,0 [m]) Subwoofer (3,0 [m]) Wybierz ustawienie od 5,0 m mniejsze do 0,6 m wiksze od ustawienia parametru „Front” (0 do 15,6 m). Dokadno regulacji wynosi 0,2 m. Przykad: jeli parametr „Front” jest ustawiony na 5,0 m, ustawienie parametru „Surround Back” mona zmienia w zakresie od 0 m do 5,6 m. Wybierz ustawienie od 1,6 m mniejsze do 0,6 m wiksze od ustawienia parametru „Front” (0 do 15,6 m). Dokadno regulacji wynosi 0,2 m. Przykad: jeli parametr „Front” jest ustawiony na 1,6 m, ustawienie parametru „Subwoofer” mona zmienia w zakresie od 0 m do 2,2 m. Regulacja poziomu dŸwiêku w g³oœnikach 1 Wybierz z menu „Audio Settings” wariant „Speaker Settings” i nacinij przycisk ENTER. 2 Przyciskiem M lub m wska wariant „Test Tone” i nacinij przycisk ENTER. 3 Przyciskiem M lub m wska wariant „On” i nacinij przycisk ENTER. Z kadego gonika po kolei bdzie si rozlega dwik kontrolny. 4 Siedzc w miejscu suchania, wyreguluj warto parametru „Level” uywajc przycisków