Views
1 year ago

OCAK - MART 2017 SAYI 75

YpB6sb

İTÜ Yüzde 100 Yerli

İTÜ Yüzde 100 Yerli Deprem İzolatörü Üretecek Günümüzde ülkelerin kalkınması, firmaların uluslararası rekabette öne çıkması için en önemli faktörlerden biri de üniversitelerin akademik kültürü ve buradaki gençlerin enerjisi ile sanayinin sermaye desteği ve güçlü altyapısının birleşmesi olarak görülüyor. Özellikle Ar-Ge ve inovasyon alanlarındaki çalışmalarda itici güçlerin hem teknolojik gelişim hem de tasarımdaki ilerlemeler olduğu biliniyor. Türkiye’deki tüm üniversitelere açık çağrı yoluyla yapılan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının geliştirdiği SANTEZ (Sanayi Tezleri Projesi) de bunu başarıyor. Bu projelerde, üniversitelerden Ar-Ge çalışması talep eden firmalara ait çalışmalar, üniversitedeki yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez konusu olarak belirleniyor. Böylece, lisansüstü öğrenciler deneyim ve kariyer fırsatı elde ederken, firmalar da Ar-Ge çalışmaları yoluyla devlet destekli olarak üniversitelere katkıda bulunuyor. Bu kapsamda İTÜ’de yürütülen çalışmalardan biri de Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetim Enstitüsü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İhsan Engin Bal’ın danışmanlığında, Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencisi Erdem Demirhan’ın tez çalışması olan “yerli deprem izolatörü geliştirilmesi” projesi oldu. Tasarımından Test Aşamasına Tamamı Yerli Deprem İzolatörü Demirhan’ın çalışması, şiddetli bir depremden sonra lojistik yardım açısından öncelikli binaların güvenliğine odaklanıyor. Projede, deprem sonrası ilk ihtiyaç duyulacak hastaneler, güvenlik ve acil yardım noktaları, okullar, iletişim merkezleri vb. binaların hizmet verebilmeleri için ülkemizdeki deprem izolatörlerinin tamamen yerli olarak üretilmesi hedefleniyor. Zorunlu hâle getirilmesiyle Türkiye’de giderek büyüyen deprem izolatörü pazarı için büyük bir avantaj sağlayacak bu projeyle, yurt dışına çıkan nakit akışı azalacak ve bu araçların çok daha uygun fiyatlarla ithal edilebilmesi sağlanacak. Ekonomimize doğrudan katkı sağlayacak bu çalışmayla, yakın geçmişte mekanik açıdan yerli üretimi başarılmış bu izolatörün, artık tasarımı da yerli kaynaklarla yapılabilecek. İki ayak üzerinde temellenen proje sürecinin bir ayağı, bu alanda yerli ikâme sağlayarak somut ekonomik fayda yaratılması; ikinci ayağı ise izolatörlerin üretiminde yapılan test aşamasında kullanılacak sistemlerin İTÜ tarafından hazırlanması olarak öne çıkıyor. İTÜ tarafından üretilen ve üniversitemizden Ar-Ge talebinde bulunan kauçuk şirketine ait fabrikaya kurulacak sistem sayesinde; üretim, tasarım ve test aşamalarının tamamı yerli kaynaklarla tamamlanacak bir deprem izolatörü üretilecek. Arsan’la yapılan protokol uyarınca, kurulan cihazın bir bölümü firmanın ürettiği ürünlerde, bir bölümü ise İTÜ’nün bu alandaki Ar-Ge çalışmalarında kullanılacak. Süreçle ilgili görüşlerini paylaşan Yrd. Doç. Dr. İhsan Bal, İTÜ’de bu konuda yürütülen akademik çalışmalarda deprem izolatörü ihtiyacı oluştuğunda, bunun yurt dışı yerine söz konusu firmadan sağlanabileceğinin altını çiziyor. Firmada kurulacak test sisteminde sürdürülecek çalışmaların sonunda ise bilimsel araştırmalar adına yeni bulgular elde edilebileceğini belirtiyor. İTÜ'nün, önümüzdeki 4 ila 6 ay içerisinde izolatör üretimine başlaması ve projenin 24 ayda tamamlanması bekleniyor. itü vakfı dergisi 83

İTÜ'DEN HABERLER Çin Ulusal Uzay İdaresi İTÜ’yü Ziyaret Etti Çin Ulusal Uzay İdaresi (China National Space Administration - CNSA), TÜBİ- TAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK-UZAY) ile yaptığı temasların ardından, akademik çalışmalar ve araştırmalar konularında iş birlikleri başlatmak amacıyla İTÜ’yü ziyaret etti. Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Ünal ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Gülsen Uçarkuş’un heyete eşlik ettiği toplantıda, üniversitemizin sahip olduğu araştırma ve eğitim altyapısı sayesinde, İTÜ’nün Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki kuruluşlarla süren iş birlikleri değerlendirildi ve gelecekte birlikte imza atılabilecek olası projeler ele alındı. Küp uydu geliştirmede Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, yer gözlem uydularının kullanımı bağlamında Çin Halk Cumhuriyeti’ne ait uydular üzerinden veri kullanımında ise Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uyg-Ar Merkezi ile (UHUZAM) iş birliği yapma isteklerini ileten heyet, İTÜ’nün tarım ve ormancılık alanlarında kullandığı uzaktan algılama uygulamaları ve karşılıklı öğrenci ve akademisyen değişim programlarının oluşturulmasının yanı sıra, hava kirliliği ve karbon ölçümü konularında da ortaklaşa çalışmalar yapmak istediklerini belirtti. Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uyg-Ar Merkezi’nde incelemelerde bulunan heyet, Çin Halk Cumhuriyeti’nin yürüttüğü uzay programının ana yüklenicisi olan Çin Havacılık ve Uzay Bilim ve Teknoloji Şirketi (China Aerospace Science and Technology Coporation - CASC) ve ülkede uluslararası iş birliği yapabilen tek yetkili ticari organizasyon olan Çin Seddi Sanayi Kurumu (China Great Wall Industry Corporation - CGWIC) temsilcilerinden oluştu. Heyete başkanlık eden Çin Ulusal Uzay İdaresi Yönetici Vekili WuYanhua, İTÜ’nün köklü bir geçmişe ve geniş çaplı bir teknik birikime sahip olduğunu belirtirken, özellikle laboratuvar ve araştırma merkezlerini dikkate aldıklarında Ar-Ge ve inovasyon noktaları açısından İTÜ’nün, dünyada yaşanan teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini de sözlerine ekledi. Ziyaretin en önemli sonuçlarından biri ise İTÜ’yü temsil edecek bir heyetin Çin Halk Cumhuriyeti’ne giderek, karşılıklı ziyaretler sonucunda ortak bir protokol imzalanmasına dair fikir birliği sağlanması oldu. Beyaz Yolculuk için PolRec ile Bulgaristan Arasında İş birliği İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) önümüzdeki dönemde yapacağı beyaz yolculuğu planlamaya başladı. 1-2 Ekim tarihlerinde Bulgaristan’ın Kırcaali şehrinde düzenlenen Genç Kutup Araştırmacıları Birliği (APECS) Balkanlar Toplantısı’na katılan İTÜ PolReC, burada, bugüne kadarki kutup araştırmaları ve geleceğe dair projeleri üzerine dört sunum yaptı. PolRec için bu uluslararası toplantının en önemli gelişmesi ise Bulgaristan Antarktik Enstitüsü (BAI) ile imzaladığı iş birliği anlaşması oldu. Çalışmalarına, Türkiye ile eş zamanlı 84 itü vakfı dergisi olarak 1967’de başlayan ve uzun yıllara dayanan Antarktik seferleri sayesinde, bu alanda son derece önemli bir deneyim edinen BAI ile imzalanan bu anlaşma, Türkiye’de ve Bulgaristan’da faaliyet gösteren Antarktik araştırma kurumları arasında gelecekte yapılması planlanan ortak çalışmalar için resmi bir zemin hazırlıyor. 2016-2017 döneminde yapacağı 25. Bulgaristan Antarktik Seferi ile bu alandaki bilgisini daha da derinleştirecek BAI ekibine, imzalanan anlaşma uyarınca, bu seferde iki de Türk katılımcı eşlik edecek. İTÜ PolReC, sefere katılacak olan araştırmacıların seçimi için internet üzerinden açık davet yaparak Türk bilim insanlarının katılım başvurularını alacak. Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis ve Bulgaristan milletvekili Boris Stanimirov'un da hazır bulunduğu toplantıda, APECS Başkanı Gerlis Fugmann da telekonferans ile bağlanarak katılımcı ülkeler

MEDYATABLET 2017 OCAK
Kobilife Mart 2018
23 Mart 2017