Views
1 year ago

OCAK - MART 2017 SAYI 75

YpB6sb

Hazır Giyimde LC

Hazır Giyimde LC Waikiki ve İTÜ İş birliği İTÜ, daha önce FIT Moda Tasarım Programı dahilinde birlikte ortak projelerde yer aldığı, Türkiye’de hazır giyimin önde gelen markalarından LC Waikiki ile yeni bir ortaklığa başlıyor. Marka ile imzalanan Eğitim ve Akademik İş Birliği Protokolü ile hazır giyim perakendeciliğinde kritik görevler üstlenen çalışanların gelişimini sağlayacak profesyonel eğitimler verilecek. Ayrıca bu eğitimlerin tasarlanması, uygulanması ve sertifikasyon şartlarının oluşturulmasını da kapsayan protokol; yüksek lisans ve doktora tezlerine ek olarak bitirme tasarım projeleri gibi hazır giyim alanına odaklı ortak akademik çalışmaların planlanması ve uygulanmasını da hedefliyor. 2023 yılına dek “Avrupa’nın en başarılı üç giyim perakendecisinden biri” olmayı hedefleyen ve İTÜ’nün uzun yıllara dayanan bir iş birliği bulunan LC Waikiki ile birlikte atılan bu önemli adımla birlikte, çalışmalar yeni bir aşamaya geldi. İTÜ’de düzenlenen törene; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Aydın, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emel Önder Karaoğlu, İTÜ-FIT Moda Tasarımı Program Koordinatörü Prof. Dr. Cevza Candan, LC Waikiki Kurumsal Akademi Direktörü Gülperi Savcı Tandar, LC Waikiki Kurumsal Akademi Teknik Müdürü Sedat Sezer ve LC Waikiki Kurumsal Akademi Eğitim Sorumlusu Burcu Güven de katıldı. LC Waikiki ile yapılan iş birliğinin çok katmanlı bir hâle gelmesini sağlayacak bu proto- kolle ilgili görüşünü belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Aydın, Türkiye’nin ilk teknik üniversitesi ve yükseköğrenimde bir marka olan İTÜ’nün, hazır giyimin ülkemizdeki en deneyimli ve popüler markalarından LC Waikiki ile son derece önemli bir proje başlattığını söyledi. Aydın ayrıca, bu ortak projenin yeni değerler üretecek, sürdürülebilir, gerçekçi ve başarılı bir üniversite - sanayi iş birliği örneği olduğunu belirtti. LC Waikiki Kurumsal Akademi Direktörü Gülperi Savcı Tandar ise firmaların bilim ve akademi çevreleriyle yakın temasta olmasıyla, ortak projelerin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu belirtti. Tandar, hazır giyim perakende sektörünün küresel çaptaki sorunlarının çözümünün, akademik dünya ile sanayi çevrelerinin yapacağı sürdürülebilir ortak çalışmalardan geçtiğine dikkat çekti. Tandar anlaşmayı: “İTÜ ile yaptığımız iş birliği kapsamında, yakın zamanda tamamladığımız ve Mart 2016 itibariyla saha uygulaması başlayan ‘Buyer Eğitim ve Sertifikasyon Programı’ bu çalışmalara gösterilebilecek önemli bir örnektir. Şimdi bu protokolle iş birliğimizi çok daha kalıcı bir zemine taşımış olmaktan büyük heyecan ve gurur duyuyorum. Aynı zamanda bir İTÜ mezunu olarak son derece mutlu olduğumu da ifade etmeliyim.” şeklinde yorumladı. Protokol; ortak projeler ve Ar-Ge odaklı çalışmalarla sektörel bilginin artması ve yaygınlaşmasına yönelik bilimsel faaliyetlerin gerçekleşmesi, ulusal ve uluslararası bildiri, makale, kitap vb. yayınların hazırlanmasını da amaçlıyor. olan; Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan'a araştırmalarında başarılar diledi. 2017 Türk Antarktik Sezonu Başlıyor 2016 yılında ilk Türk Antarktik Araştırma Seferi’ni gerçekleştiren İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTÜ Pol- ReC), 2017 Antarktik sezonu için çalışmalarına hız verdi. Türkiye’nin bilimsel çalışmalar yürüten ilk ve tek kutup araştırma merkezi olan İTÜ PolReC, Antarktika’da bulunan 31 ülkeye ait 101 araştırma üssünde sürdürülen bilimsel çalışmalara Türk bilim insanlarını da dâhil etmek amacıyla birçok ülkeyle iş birliği yapıyor. Yapılan anlaşmalar kapsamında Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gökhan Halıcı, 2017 Antarktik Yaz Sezonu için Çek Cumhuriyeti Masaryk Üniversitesi’ne ait Mendel Antarktik İstasyonu’nda çalışmalar yapmak üzere İstanbul’dan yola çıktı. Antarktika’ya götüreceği bayrak İTÜ PolReC Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy tarafından kendisine teslim edilen Halıcı’yı uğurlama törenine, Kutup Araştırmaları Öğrenci Takımı (PolSTeam) üyeleri de üniformalarıyla katıldı. Özsoy gelişmeyi, “Türkiye’nin Antarktik Bilim Üssü inşa edilene kadar, bilim kapasitesinin artırılması için diğer ülkelerin bilim üslerinin kullanılması, ikili iş birliklerinin yapılması hem bir gereklilik hem de bilim ruhu olarak karşımıza çıkıyor.” sözleriyle yorumladı. İTÜ PolReC önümüzdeki yıl, farklı kurumlardan 4 Türk bilim insanını daha Antarktika’ya gönderecek. itü vakfı dergisi 85

İTÜ'DEN HABERLER Temiz ve Yenilenebilir Enerji Stratejisi UTES 2016’da Ele Alındı yum, birçok bilim insanını, konuyla ilgili çalışmalar yapan öğrencileri, kamu ve özel sektör temsilcilerini buluşturdu. Sürdürülebilir enerji-çevre ilişkisi, iklim değişikliği-enerji ilişkisi, enerji verimliliği ve tasarrufu, enerji ekonomisi ve yönetimi, global ve yerel enerji politikaları gibi konuların masaya yatırıldığı etkinlikte; rüzgâr, güneş, hidroelektrik, jeotermal, biyoyakıtlar, hidro-elektrik ve hidrojen enerjisi konularını içeren 119 bildiri uzmanlar tarafından katılımcılara sunuldu ve görüş alışverişi için tartışmaya açıldı. Sempozyumun en dikkat çeken konularından biri de enerji politikaları kapsamında ülkemizde yeni uygulanmaya Bir ülkenin kalkınmasındaki başlıca göstergelerden biri, tüketilen enerji miktarıdır. Günümüzde ülkelerin karşı karşıya olduğu sorunlardan en önemlisi de enerjidir. Böyle bir sorunun çözümünde temiz enerjinin üretilmesi, depolanması, dağıtılması ve kullanılması ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çalışmaların önemli bir bölümünü oluşturuyor. Küresel ısınma kaynaklı iklim değişiklikleri, artan dünya nüfusuyla orantılı aşırı enerji tüketimi ve fosil yakıtlara olan enerji bağımlılığı nedeniyle, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının önemi her geçen gün biraz daha artıyor. Bu doğrultuda, Türkiye’nin yenilenebilir ve temiz enerji stratejisinin nasıl olması gerektiği, başta İTÜ olmak üzere akademik dünyanın bu hedefe ulaşmada oynayabileceği roller ve alternatif enerji kaynakları konusunda gelişmiş ülkelerin çözüm arayışları, 10. Uluslararası Temiz Enerji Sempozyumu’nda (UTES 2016) ele alındı. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Su Vakfı iş birliği ile 24-26 Ekim tarihlerinde, Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozbaşlayan “sürekli yaz saati uygulaması” oldu. İTÜ tarafından hazırlanan ve bu uygulamanın temelini oluşturan projenin ayrıntıları oturuma katılanlarla paylaşıldı. Panelde; projenin hazırlık sürecinde yapılan; elektrik, meteoroloji, ekonomi, sosyoloji ve psikoloji araştırmaları anlatıldı. UTES 2016’nın sonucunda; ülkemizin geleceği için yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların artırılması ve bunun önündeki engellerin kaldırılması, yenilenebilir enerji teknolojilerindeki dışa bağımlılığın üniversite - sanayi iş birliği yoluyla azaltılması, biokütle ve jeotermal enerji yatırımlarında hedef büyütülmesi ve uygulamaların artırılmasının gerekliliği üzerinde fikir birliği sağlandı. Sempozyum, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çok sayıda bakanlık ile resmi ve özel kuruluşlar tarafından desteklendi. Sempozyumun sonunda gerçekleştirilen “Uluslararası Atmosfer ve Çevre Yarışması” kapsamında bir etkinlik de gerçekleştirildi. Bu yıl “Yeşil Kampüs” temasıyla düzenlenen yarışmada birinciliği İTÜ öğrencileri ile Kocaeli Üniversitesi öğrencileri paylaştı. 86 itü vakfı dergisi

MEDYATABLET 2017 MART
MEDYATABLET 2017 OCAK
Kobilife Mart 2018
OCAK 2017