Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на i.LINK устройство n134 N Свързване на цифрова видео камера Свързване на цифрова видео камера Включете единия край на i.LINK кабела (1) (не е доставен в комплекта) към порта i.LINK (2) на компютъра, а другия край към порта DV In/Out (3) на цифровата видео камера. ✍ Процедурата за свързване се различава в зависимост от използваното съвместимо i.LINK устройство. Прочетете ръководството от комплекта на устройството за повече информация. Не можете да получите достъп до съдържанието на “Memory Stick” носителя в цифровата видеокамера чрез i.LINK връзка.

Персонализиране на компютъра VAIO > n135 N Персонализиране на компютъра VAIO Този раздел описва накратко как се променят основните настройки на компютъра VAIO. Освен всичко останало ще научите как се използва и как се персонализира външният вид на софтуера и помощните програми на Sony. ❑ Избор на режими на работа (стр. 136) ❑ Задаване на парола (стр. 139) ❑ Използване на Intel(R) VT (стр. 147) ❑ Използване на VAIO Control Center (стр. 148) ❑ Използване на VAIO Power Management (стр. 149) ❑ Промяна на екранния език (стр. 150)