Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на бутоните със специални функции n 40 N Използване на бутоните със специални функции Компютърът е оборудван със специални бутони, които са в помощ при използване на специфични функции на компютъра. Някои от описаните в този раздел функции и опции е възможно да не са налице при вашия компютър. Вижте спецификациите, за да научите повече за конфигурацията на своя компютър. Бутон със специална функция Функции Бутон ASSIST Зарежда VAIO Care, когато компютърът е включен. Докато компютърът е изключен, бутонът ASSIST стартира VAIO Care Rescue. ! Не натискайте бутона ASSIST, докато компютърът е в режим на хибернация. Бутон за оформление на Windows Бутон VAIO Бутон за изваждане на диск *1 Бутон за презентация *2 Бутонът за оформление на прозореца по подразбиране показва всички отворени прозорци, като ги преоразмерява така, че да се вместват на работния плот. За да възстановите предишното състояние на прозореца, натиснете бутона още веднъж. Можете да промените настройките по подразбиране чрез VAIO Control Center. Стартира Media Gallery или включва или изключва силата на звука, в зависимост от модела. Изваждане на тавата на оптичното дисково устройство. Изпълнява зададената по подразбиране функция на бутона. Можете да промените настройките по подразбиране чрез VAIO Control Center. *1 *2 При модели с вградено оптично дисково устройство. При модели без вградено оптично дисково устройство.

Използване на VAIO компютъра > Използване на вградената камера n 41 N Използване на вградената камера Компютърът е оборудван с вградена MOTION EYE камера. С подходящия софтуер за заснемане на изображения можете да правите следното: ❑ Заснемане на цифрови снимки и клипове ❑ Разпознаване и запаметяване на движенията на обектите с цел наблюдение ❑ Редактиране на запаметените данни ✍ Включването на компютъра активира вградената камера. Чрез подходящ софтуер е достъпна и видео връзка. ! Зареждането или затварянето на програмата за незабавни съобщения или софтуера за редактиране на видео не активира или деактивира вградената камера. Не поставяйте компютъра в режим на заспиване или режим на хибенация, докато използвате вградената камера. За да използвате софтуера за заснемане на изображения 1 Щракнете върху Старт, Всички програми, ArcSoft WebCam Companion 3 и WebCam Companion 3. 2 Щракнете върху желаната икона в основния прозорец. За детайлна информация как да използвате софтуера вижте помощния файл, включен в софтуера. ✍ Когато заснемате изображение или клип на тъмно място, щракнете върху иконата Capture в основния прозорец и след това щракнете върху иконата WebCam Settings и изберете опцията за слабо осветяване или компенсация на слабо осветяване в прозореца със свойства.