Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Персонализиране на компютъра VAIO > Задаване на парола n142 N Добавяне на парола при включване (парола за потребители) ! Преди да зададете парола за потребители, задайте парола за компютъра. 1 Включете компютъра. 2 Натиснете клавиша F2, когато се появи логото на VAIO. Ще се появи екранът за въвеждане на парола. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и натиснете клавиша F2 няколко пъти, когато се появи логото на VAIO. 3 Въведете паролата за компютъра, след което натиснете клавиша Enter. 4 Натиснете клавишите < или ,, за да изберете Security, за да изведете раздел Security, изберете Set User Password и след това натиснете клавиш Enter. 5 В екрана за въвеждане на парола въведете паролата два пъти и натиснете клавиша Enter. Паролата може да се състои от максимално 32 буквено-цифрени знака (включително интервали). 6 Натиснете клавишите < или ,, за да изберете Exit, изберете Exit Setup, и след това натиснете клавиш Enter. В прозореца за потвърждение натиснете клавиша Enter.

Персонализиране на компютъра VAIO > Задаване на парола n143 N Промяна/премахване на парола при включване (парола за компютъра) 1 Включете компютъра. 2 Натиснете клавиша F2, когато се появи логото на VAIO. Ще се появи екранът за въвеждане на парола. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и натиснете клавиша F2 няколко пъти, когато се появи логото на VAIO. 3 Въведете паролата за компютъра, след което натиснете клавиша Enter. 4 Натиснете клавишите < или ,, за да изберете Security, за да изведете раздел Security, изберете Set Machine Password и след това натиснете клавиш Enter. 5 В екрана за въвеждане на парола въведете текущата парола веднъж, а новата парола два пъти, след което натиснете клавиша Enter. За да махнете паролата, оставете полетата Enter New Password и Confirm New Password празни и натиснете клавиша Enter. 6 Натиснете клавишите < или ,, за да изберете Exit, изберете Exit Setup, и след това натиснете клавиш Enter. В прозореца за потвърждение натиснете клавиша Enter.