Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на оптичното дисково устройство n 42 N Използване на оптичното дисково устройство Компютърът е оборудван с вградено оптично дисково устройство. Някои от описаните в този раздел функции и опции е възможно да не са налице при вашия компютър. Вижте спецификациите, за да научите повече за конфигурацията на своя компютър. Вкарване на диск 1 Включете компютъра. 2 Натиснете бутона за изваждане на дисковото устройство (1), за да отворите устройството. Тавата се плъзга навън. 3 Поставете диск в средата на тавата с етикета, насочен нагоре, и внимателно го натиснете надолу, докато щракне на място. ! Не прилагайте силен натиск върху тавата на устройството. Придържайте здраво долната част на тавата, когато поставяте/ изваждате диск в/от тавата.

Използване на VAIO компютъра > Използване на оптичното дисково устройство n 43 N 4 Затворете тавата, като я натиснете внимателно навътре. ! Не изваждайте оптичния диск, докато компютърът е в режим на пестене на електроенергия (на заспиване или на хибернация). Поставете компютъра в нормален режим, преди за извадите диска.