Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Персонализиране на компютъра VAIO > Промяна на екранния език n150 N Промяна на екранния език За моделите с Windows 7 Ultimate или Windows 7 Enterprise можете да изтеглите и инсталирате желания езиков пакет. Вижте спецификациите, за да научите повече за конфигурирането на компютъра. ! За да изтеглите езиковия пакет, компютърът трябва да бъде свързан към Интернет. За информация как да свържете компютъра към интернет, вижте Използване на интернет (стр. 66). За да инсталирате езиков пакет 1 Щракнете върху Старт, Всички програми и Windows Update. 2 Щракнете върху xx (брой) актуализации по избор са налични. 3 Изберете желания езиков пакет от списъка. 4 Натиснете OK, за да стартирате изтеглянето и инсталирането на избрания езиков пакет. За да смените екранния език 1 Щракнете върху Старт, Контролен панел и Часовник, език и регион. 2 Щракнете върху Регион и език. 3 Изберете раздела Клавиатури и езици. 4 Изберете екранен език от падащия списък. 5 Щракнете върху OK.

Надстройка на компютъра VAIO > n151 N Надстройка на компютъра VAIO Компютърът VAIO и модулите на паметта използват високопрецизна технология за частите и електронните конектори. За да избегнете анулиране на гаранцията по време на гаранционния период на продукта, ви препоръчваме: ❑ Да се свързвате със своя дилър за поставяне на нов модул на паметта. ❑ Да не го поставяте сами, ако не сте запознати с надстройката на памет на компютър. ❑ Да не докосвате конекторите и да не отваряте капака на отделението за модул на паметта. За помощ се свържете с упълномощен център за сервиз/поддръжка на Sony. За да намерите най-близкия център или агент, вижте Как да научите повече за своя компютър VAIO (стр. 5). Типът модул и количеството памет, инсталирани във вашия компютър, може да се различават в зависимост от закупения модел. Вижте спецификациите, за да научите повече за конфигурацията на своя компютър.