Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на удостоверяване чрез пръстов отпечатък n 88 N Влизане в системата За да използвате функцията за удостоверяване чрез пръстов отпечатък, вместо въвеждане на парола, за влизане в системата, трябва да зададете парола при включване, парола на твърдия диск и парола за Windows и да конфигурирате компютъра за удостоверяване чрез пръстов отпечатък. За да зададете парола за включване и парола за Windows, вижте Задаване на парола (стр. 139). За подробна информация вижте помощния файл, включен в Protector Suite. Влизане в Windows Ако сте регистрирали своите пръстови отпечатъци за своя потребителски акаунт, можете да заместите въвеждането на парола при влизане в Windows с удостоверяване чрез пръстов отпечатък. За да влезете в Windows прекарайте пръста си, за който има регистриран пръстов отпечатък, през сензора за пръстови отпечатъци, когато се появи екранът за влизане в Windows. Функция Power-on Security Ако сте задали парола при включване (стр. 141), можете да заместите въвеждането на парола при стартиране на компютъра с удостоверяване чрез пръстов отпечатък.

Използване на VAIO компютъра > Използване на удостоверяване чрез пръстов отпечатък n 89 N Изтриване на регистрирани пръстови отпечатъци Преди да изхвърлите компютъра или да го дадете на трето лице, силно препоръчваме да изтриете записаните данни за пръстови отпечатъци, след като изтриете регистрираните във вграденото запаметяващо устройство данни. Изтриване на регистрирани пръстови отпечатъци 1 Включете компютъра. 2 Натиснете клавиша F2, когато се появи логото на VAIO. Ще се появи екранът за настройване на BIOS. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и натиснете клавиша F2 няколко пъти, когато се появи логото на VAIO. 3 Натиснете < или ,, за да изберете Security и да се покаже разделът Security. 4 Натиснете m, за да изберете Clear Fingerprint Data, и натиснете Enter. 5 В прозореца за потвърждение изберете Continue и натиснете клавиша Enter. Регистрираните в сензора данни за пръстови отпечатъци се изтриват автоматично след рестартиране на системата.