Views
2 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на други модули/карти с памет n 60 N ✍ Ако модула не влиза лесно в слота, махнете го внимателно и проверете дали го вкарвате в правилната посока. Уверете се, че използвате най-новия драйвер, предоставен от производителя на ExpressCard модула.

Използване на VAIO компютъра > Използване на други модули/карти с памет n 61 N Махане на ExpressCard модул ! Поставете протектора на слота ExpressCard, за да блокирате навлизането на частици в слота, когато не се използва модул ExpressCard. Преди да преместите компютъра, се уверете, че протектора на слота за ExpressCard е поставен. ✍ Можете да пропуснете стъпки от 1 до 4, когато: - компютърът е изключен. - иконата Безопасно премахване на хардуер и изваждане на носителя не е изведена в лентата на задачите. - хардуерът, който желаете да отстраните, не е изведен в прозоеца Безопасно премахване на хардуер и изваждане на носителя. 1 Намерете слота ExpressCard. 2 Щракнете върху иконата Безопасно премахване на хардуер и изваждане на носителя в лентата на задачите. 3 Изберете хардуера, който искате да изключите. 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да отстраните ExpressCard модула. 5 Натиснете ExpressCard модула в посока към компютъра, така че модулът да изскочи навън. 6 Внимателно хванете ExpressCard модула и го извадете от слота.