Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Предпазни

Предпазни мерки > n158 N Предпазни мерки Този раздел описва указания за безопасност и предпазни мерки, които да ви помогнат да защитите компютъра VAIO от потенциално увреждане. Някои от описаните в този раздел функции и опции е възможно да не са налице при вашия компютър. ❑ Информация за безопасност (стр. 159) ❑ Информация относно грижи и поддръжка (стр. 161) ❑ Работа с компютъра (стр. 162) ❑ Работа с LCD екрана (стр. 164) ❑ Използване на източника на захранване (стр. 165) ❑ Работа с вградената камера (стр. 166) ❑ Работа с дискове (стр. 167) ❑ Използване на батерията (стр. 168) ❑ Работа с “Memory Stick” (стр. 169) ❑ Работа с вграденото запаметяващо устройство (стр. 170) ❑ Използване на удостоверяване чрез пръстов отпечатък (стр. 171) ❑ Конфигуриране на TPM (стр. 172)

Предпазни мерки > Информация за безопасност n159 N Информация за безопасност Компютър ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Използвайте компютъра на твърда, стабилна повърхност. Осигурете достатъчна вентилация, за да предотвратите вътрешно прегряване. Не поставяйте компютъра върху меки повърхности, например килими, одеала, дивани, легла или в близост до завеси, които могат да блокират вентилационните отвори. Препоръчително е да не използвате компютъра, поставен директно в скута ви. Температурата в долната страна на устройството може да се повиши по време на нормална работа и след известно време може да причини дискомфорт или изгаряне. Използвайте само определените периферни устройства и интерфейсни кабели. Пазете малките компоненти, като например носителя “Memory Stick” и адаптера “Memory Stick”, на недостъпни за деца места. Има опасност от поглъщане. Източник на захранване ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Не позволявайте контакт на променливотоковия адаптер с кожата. Отстранете променливотоковия адаптер от тялото си, ако се загрее и причинява дискомфорт. Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел, в противен случай може да причините пожар. За да изключите захранващия кабел, издърпайте го, като го държите за щепсела. Никога не дърпайте самия кабел. Изключете компютъра от електрическия контакт, ако не възнамерявате да го използвате за дълъг период от време. Когато не се използва адаптера за променлив ток, изключете го от контакта на мрежата. Уверете се, че имате лесен достъп до контакт на мрежата.