Views
2 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

n 2 N

n 2 N Съдържание Преди употреба ................................................................ 4 Как да научите повече за своя компютър VAIO...... 5 Съображения за ергономичност ............................... 8 Първи стъпки .................................................................. 10 Местоположение на контроли и портове ............... 11 Информация за индикаторите................................. 17 Свързване на източник на електрозахранване..... 18 Използване на батерията ........................................ 20 Безопасно изключване на компютъра ................... 28 Използване на режимите за пестене на електроенергия ......................................................... 29 Поддържане на компютъра в оптимално състояние................................................................... 31 Използване на VAIO компютъра................................... 34 Използване на клавиатурата .................................. 35 Използване на тъчпада............................................ 38 Използване на бутоните със специални функции ..................................................................... 40 Използване на вградената камера ......................... 41 Използване на оптичното дисково устройство ..... 42 Използване на “Memory Stick”................................. 51 Използване на други модули/карти с памет .......... 58 Използване на интернет .......................................... 66 Използване на Мрежата (LAN) ................................ 67 Използване на безжична LAN ................................. 68 Използване на безжична WAN ................................ 73 Използване на функцията Bluetooth........................77 Използване на удостоверяване чрез пръстов отпечатък ...................................................................83 Конфигуриране на TPM ............................................90 Използване на периферни устройства .......................100 Използване на слушалките с неутрализиране на шума.....................................................................101 Свързване на порт-репликатор .............................109 Свързване на оптично дисково устройство .........117 Свързване на външни високоговорители или слушалки ...........................................................119 Свързване на външен дисплей ..............................120 Избор на режими на дисплея .................................127 Използване на функцията за множество монитори ..................................................................128 Свързване на външен микрофон...........................130 Свързване на USB устройство...............................131 Свързване на i.LINK устройство ............................133 Персонализиране на компютъра VAIO .......................135 Избор на режими на работа ...................................136 Задаване на парола ................................................139 Използване на Intel(R) VT .......................................147 Използване на VAIO Control Center .......................148 Използване на VAIO Power Management...............149 Промяна на екранния език.....................................150

n 3 N Надстройка на компютъра VAIO................................. 151 Добавяне и махане на памет ................................. 152 Предпазни мерки.......................................................... 158 Информация за безопасност ................................. 159 Информация относно грижи и поддръжка ........... 161 Работа с компютъра ............................................... 162 Работа с LCD екрана .............................................. 164 Използване на източника на захранване............. 165 Работа с вградената камера ................................. 166 Работа с дискове .................................................... 167 Използване на батерията ...................................... 168 Работа с “Memory Stick” ......................................... 169 Работа с вграденото запаметяващо устройство ............................................................... 170 Използване на удостоверяване чрез пръстов отпечатък.................................................. 171 Конфигуриране на TPM .......................................... 172 Отстраняване на неизправности ................................ 173 Компютърни операции............................................ 175 Актуализиране/защита на системата ................... 181 Възстановяване ...................................................... 182 Батерия .................................................................... 185 Вградена камера..................................................... 188 Работа в мрежа (LAN/безжичен LAN)................... 190 Безжичен WAN........................................................ 194 Bluetooth технология ............................................... 195 Оптични дискове .....................................................199 Дисплей ....................................................................204 Отпечатване ............................................................208 Микрофон.................................................................209 Високоговорители ...................................................210 Тъчпад ......................................................................212 Клавиатура...............................................................213 Дискети.....................................................................214 Аудио/видео .............................................................215 “Memory Stick”..........................................................218 Периферни устройства ...........................................219 Порт-репликатор .....................................................220 Търговски марки ...........................................................221 Забележка .....................................................................223

 • Page 1: N Ръководство за по
 • Page 5 and 6: Преди употреба > Ка
 • Page 7 and 8: Преди употреба > Ка
 • Page 9 and 10: Преди употреба > Съ
 • Page 11 and 12: Първи стъпки > Мест
 • Page 13 and 14: Първи стъпки > Мест
 • Page 15 and 16: Първи стъпки > Мест
 • Page 17 and 18: Първи стъпки > Инфо
 • Page 19 and 20: Първи стъпки > Свър
 • Page 21 and 22: Първи стъпки > Изпо
 • Page 23 and 24: Първи стъпки > Изпо
 • Page 25 and 26: Първи стъпки > Изпо
 • Page 27 and 28: Първи стъпки > Изпо
 • Page 29 and 30: Първи стъпки > Изпо
 • Page 31 and 32: Първи стъпки > Подд
 • Page 33 and 34: Първи стъпки > Подд
 • Page 35 and 36: Използване на VAIO ко
 • Page 37 and 38: Използване на VAIO ко
 • Page 39 and 40: Използване на VAIO ко
 • Page 41 and 42: Използване на VAIO ко
 • Page 43 and 44: Използване на VAIO ко
 • Page 45 and 46: Използване на VAIO ко
 • Page 47 and 48: Използване на VAIO ко
 • Page 49 and 50: Използване на VAIO ко
 • Page 51 and 52: Използване на VAIO ко
 • Page 53 and 54:

  Използване на VAIO ко

 • Page 55 and 56:

  Използване на VAIO ко

 • Page 57 and 58:

  Използване на VAIO ко

 • Page 59 and 60:

  Използване на VAIO ко

 • Page 61 and 62:

  Използване на VAIO ко

 • Page 63 and 64:

  Използване на VAIO ко

 • Page 65 and 66:

  Използване на VAIO ко

 • Page 67 and 68:

  Използване на VAIO ко

 • Page 69 and 70:

  Използване на VAIO ко

 • Page 71 and 72:

  Използване на VAIO ко

 • Page 73 and 74:

  Използване на VAIO ко

 • Page 75 and 76:

  Използване на VAIO ко

 • Page 77 and 78:

  Използване на VAIO ко

 • Page 79 and 80:

  Използване на VAIO ко

 • Page 81 and 82:

  Използване на VAIO ко

 • Page 83 and 84:

  Използване на VAIO ко

 • Page 85 and 86:

  Използване на VAIO ко

 • Page 87 and 88:

  Използване на VAIO ко

 • Page 89 and 90:

  Използване на VAIO ко

 • Page 91 and 92:

  Използване на VAIO ко

 • Page 93 and 94:

  Използване на VAIO ко

 • Page 95 and 96:

  Използване на VAIO ко

 • Page 97 and 98:

  Използване на VAIO ко

 • Page 99 and 100:

  Използване на VAIO ко

 • Page 101 and 102:

  Използване на пери

 • Page 103 and 104:

  Използване на пери

 • Page 105 and 106:

  Използване на пери

 • Page 107 and 108:

  Използване на пери

 • Page 109 and 110:

  Използване на пери

 • Page 111 and 112:

  Използване на пери

 • Page 113 and 114:

  Използване на пери

 • Page 115 and 116:

  Използване на пери

 • Page 117 and 118:

  Използване на пери

 • Page 119 and 120:

  Използване на пери

 • Page 121 and 122:

  Използване на пери

 • Page 123 and 124:

  Използване на пери

 • Page 125 and 126:

  Използване на пери

 • Page 127 and 128:

  Използване на пери

 • Page 129 and 130:

  Използване на пери

 • Page 131 and 132:

  Използване на пери

 • Page 133 and 134:

  Използване на пери

 • Page 135 and 136:

  Персонализиране на

 • Page 137 and 138:

  Персонализиране на

 • Page 139 and 140:

  Персонализиране на

 • Page 141 and 142:

  Персонализиране на

 • Page 143 and 144:

  Персонализиране на

 • Page 145 and 146:

  Персонализиране на

 • Page 147 and 148:

  Персонализиране на

 • Page 149 and 150:

  Персонализиране на

 • Page 151 and 152:

  Надстройка на комп

 • Page 153 and 154:

  Надстройка на комп

 • Page 155 and 156:

  Надстройка на комп

 • Page 157 and 158:

  Надстройка на комп

 • Page 159 and 160:

  Предпазни мерки > И

 • Page 161 and 162:

  Предпазни мерки > И

 • Page 163 and 164:

  Предпазни мерки > Р

 • Page 165 and 166:

  Предпазни мерки > И

 • Page 167 and 168:

  Предпазни мерки > Р

 • Page 169 and 170:

  Предпазни мерки > Р

 • Page 171 and 172:

  Предпазни мерки > И

 • Page 173 and 174:

  Отстраняване на не

 • Page 175 and 176:

  Отстраняване на не

 • Page 177 and 178:

  Отстраняване на не

 • Page 179 and 180:

  Отстраняване на не

 • Page 181 and 182:

  Отстраняване на не

 • Page 183 and 184:

  Отстраняване на не

 • Page 185 and 186:

  Отстраняване на не

 • Page 187 and 188:

  Отстраняване на не

 • Page 189 and 190:

  Отстраняване на не

 • Page 191 and 192:

  Отстраняване на не

 • Page 193 and 194:

  Отстраняване на не

 • Page 195 and 196:

  Отстраняване на не

 • Page 197 and 198:

  Отстраняване на не

 • Page 199 and 200:

  Отстраняване на не

 • Page 201 and 202:

  Отстраняване на не

 • Page 203 and 204:

  Отстраняване на не

 • Page 205 and 206:

  Отстраняване на не

 • Page 207 and 208:

  Отстраняване на не

 • Page 209 and 210:

  Отстраняване на не

 • Page 211 and 212:

  Отстраняване на не

 • Page 213 and 214:

  Отстраняване на не

 • Page 215 and 216:

  Отстраняване на не

 • Page 217 and 218:

  Отстраняване на не

 • Page 219 and 220:

  Отстраняване на не

 • Page 221 and 222:

  Търговски марки > n22

 • Page 223 and 224:

  Забележка > n223 N Заб