Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Използване на батерията n 20 N Използване на батерията Компютърът се доставя с поставена батерия, която не е напълно заредена. ! Не използвайте компютъра, без да бъде поставена батерията, тъй като това може да доведе до неправилното му функциониране. Поставяне/Изваждане на батерията Поставяне на батерията 1 Изключете компютъра и затворете капака на LCD екрана. 2 Плъзнете навън превключвателя на батерията LOCK (1).

Първи стъпки > Използване на батерията n 21 N 3 Плъзнете батерията по диагонал в отделението за батерия, докато изпъкналите части (2) от двете страни на отделението за батерията съвпаднат с U-образните разрези (3) от двете страни на батерията.