Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > n 10 N Първи стъпки Този раздел описва как да започнете да използвате своя компютър VAIO. ! Не свързвайте друг хардуер, който не е доставен в комплекта на компютъра, преди да сте стартирали компютъра за първи път. След като свършите, свързвайте устройствата (например принтер, външен твърд диск, скенер или др.) едно по едно, като следвате инструкциите на производителя. ❑ Местоположение на контроли и портове (стр. 11) ❑ Информация за индикаторите (стр. 13) ❑ Свързване на източник на електрозахранване (стр. 14) ❑ Използване на батерията (стр. 16) ❑ Безопасно изключване на компютъра (стр. 22) ❑ Използване на режимите за пестене на електроенергия (стр. 23) ❑ Поддържане на компютъра в оптимално състояние (стр. 26)

Първи стъпки > Местоположение на контроли и портове n 11 N Местоположение на контроли и портове Отделете малко време и прегледайте референтните списъци по-долу, за да идентифицирате контролите и портовете на вашия компютър. ! Външният вид на вашия компютър може да се различава от този, показан в илюстрациите в това ръководство, поради разлики в спецификациите. Списък с обозначения на контролите и портовете Обозначение на порт/контрол Име на порт/контрол MOTION EYE Вградена камера (стр. 34) WIRELESS Превключвател WIRELESS (стр. 48), (стр. 53) Слот за “Memory Stick Duo” (стр. 35) Компютърът поддържа само “Memory Stick” с размер Duo. SD Слот за SD карта с памет (стр. 41) 1 Бутон на захранването Свети в зависимост от режима на работа на компютъра (стр. 23). ASSIST Бутон ASSIST (стр. 33) USB порт (стр. 69) Съвместим с USB 2.0 стандарта. LAN порт (стр. 47) a Монитор порт (стр. 63) HDMI HDMI изходен порт (стр. 65) m Жак за микрофон (стр. 68) i Жак за слушалки (стр. 62)