Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Преди

Преди употреба > Как да научите повече за своя компютър VAIO n 6 N 2. Електронна документация ❑ VAIO Ръководство на потребителя — Обща информация за вашия компютър VAIO, включително информация за поддръжка и отстраняване на неизправности. ❑ За да отворите VAIO Ръководство на потребителя, щракнете върху Старт и VAIO Manual. , Всички програми Помощ и поддръжка на Windows — Изчерпателен ресурс за практични съвети, уроци и демонстрации, които да ви помогнат да се научите да използвате компютъра. За да получите достъп до Помощ и поддръжка на Windows, щракнете върху Старт и Помощ и поддръжка или натиснете и задръжте бутона Microsoft Windows и натиснете бутона F1.

Преди употреба > Как да научите повече за своя компютър VAIO n 7 N 3. Уеб страници за помощ Ако възникнат проблеми с вашия компютър VAIO, стартирайте софтуера VAIO Care, който предлага различни възможности за разрешаване на повечето проблеми. За детайли вижте Използване на VAIO Care (стр. 28). Ако имате нужда от помощ, посетете уебсайта за поддръжка на VAIO http://support.vaio.sony.eu/. Когато се свържете с екип за поддръжка на VAIO, ще трябва да предоставите серийния номер на компютъра. Серийният номер представлява 15-цифрено число, което ще откриете в долната част на прозореца на VAIO Care; върху дъното или върху задния панел на компютъра или в отделението за батерията. Други източници на информация за VAIO компютър: ❑ ❑ ❑ Форум на VAIO на адрес http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/, който позволява комуникация с други потребители на VAIO в социалната общност на VAIO. Уебсайт VAIO на адрес http://www.vaio.eu/, който предлага информация за продукти Магазин на Sony, Онлайн на адрес http://www.sony.eu/store