Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на безжична LAN n 50 N Забележка за шифроването на данни Стандартът WLAN включва методите за шифроване: Шифроване с жичен еквивалент (WEP), който представлява протокол за сигурност, Wi-Fi защитен достъп 2 (WPA2) и Wi-Fi защитен достъп (WPA). Предложени съвместно от IEEE и Wi-Fi Alliance, WPA2 и WPA са спецификации на базирани на стандарти, съвместими едно с друго подобрения на сигурността, които увеличават нивото на защита на данните и контрола на достъпа за съществуващи Wi-Fi мрежи. WPA е проектиран да бъде съвместим със спецификацията на IEEE 802.11i. Той използва усъвършенствано шифроване на данни TKIP (протокол с временен интегритет на ключа) в допълнение към автентикацията на потебители чрез 802.1X и EAP (протокол за разширена автентикация). Шифроването на данни предпазва уязвимата безжична връзка между клиенти и точки на достъп. Наред с това са достъпни и други типични механизми за защита на LAN мрежата, които да осигурят поверителност, например: защита чрез парола, кодиране от точка до точка, виртуални частни мрежи и автентикация. WPA2, второто поколение WPA, предлага по-голяма защита на данните и контрол на достъпа до мрежите и също е проектирано да осигурява всички версии на устройства 802.11, включително 802.11b, 802.11a, 802.11g и 802.11n, многолентови и многорежимни. В допълнение, въз основа на ратифицирания стандарт IEEE 802.11i WPA2 предоставя сигурност на правителствено ниво с прилагането на алгоритъм за шифроване AES и базирано на 802.1X удостоверяване, съвместими с FIPS 140-2 на Националния институт за стандарти и технологии (NIST) в САЩ. WPA2 е съвместим с WPA.

Използване на VAIO компютъра > Използване на безжична LAN n 51 N Стартиране на комуникация по безжична LAN Първо е необходимо да установите безжична LAN комуникация между компютъра и точката за достъп (не е доставен в комплекта). За повече информация вижте Помощ и поддръжка на Windows. За помощ как конфигурирате безжична мрежа, щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Easy Connect и след това следвайте инструкциите на екрана Easy Internet Connection Setup. ! За повече информация за избора на канал, който да използва точката на достъп, вж. ръководството, придружаващо точката на достъп. За да стартирате комуникация по безжична LAN 1 Уверете се, че е настроена точка на достъп. За повече информация вж. ръководството, придружаващо точката на достъп. 2 Включете превключвателя WIRELESS. 3 Щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Smart Network или щракнете върху иконата VAIO Smart Network в лентата на задачите. 4 Щракнете върху превключвателя в близост до Wireless LAN, за да го превключите в позиция On в прозореца VAIO Smart Network. Уверете се, че индикаторът WIRELESS свети. 5 Щракнете върху или в лентата на задачите. 6 Изберете желаната точка на достъп и щракнете върху Свързване.