Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на външен дисплей n 66 N ✍ Вж. ръководството, придружаващо телевизора, за повече информация за инсталирането и използването. HDMI кабелът пренася както видео, така и аудио сигнали. За да свържете висококачествено цифрово устройство за възпроизвеждане на звука между телевизора и компютъра Можете да свържете приемник за висококачествено домашно кино или други декодиращи устройства за съраунд звук между компютъра и телевизора чрез HDMI връзка. ! Преди да свържете устройството към компютъра, уверете се, че HDMI връзката първо е била установена между телевизора и приемника за домашно кино или съраунд звуковото декодерно устройство. За да чувате звук от устройството, свързано към HDMI изходния порт, трябва да смените устройството за изходен звуков сигнал. За детайлна информация вижте Как да променя устройството за възпроизвеждане на звук? (стр. 134). 1 Включете телевизора и настройте неговия входен сигнал към HDMI входа. 2 Включете приемника за домашно кино или съраунд звуковото декодерни устройство и настройте неговия входен сигнал към HDMI входа. 3 Свържете единия край на HDMI кабела към HDMI входния порт на приемника за домашно кино или декодиращото устройство за съраунд звук, а другият край към HDMI изходния порт на компютъра. ✍ Можете да настроите резолюцията на екрана на свързания телевизор чрез компютъра. Вижте Защо на екрана не се показва видео? (стр. 125) за повече информация. С HDMI свързването, нивото на звука може да бъде регулирано само чрез свързване на устройство за възпроизвеждане на звук. Компютърът няма управление на изходното ниво на някои свързани устройства.

Използване на периферни устройства > Избор на режими на дисплея n 67 N Избор на режими на дисплея Когато е свързан външен монитор, можете да изберете или екрана на компютъра, или свързания монитор, за да ги използвате като основен дисплей. ✍ Може да не успеете да изведете едно и също съдържание на екрана на компютъра и на външния монитор или проектор едновременно в зависимост от типа на външния монитор или проектор. Включете външния монитор, преди да включите компютъра. За да изберете режим на дисплея чрез бутоните Fn+F7 Можете да изберете режим на дисплея чрез бутоните Fn+F7. Вижте Комбинации и функции с клавиша Fn (стр. 30) за повече информация. За да изберете режим на дисплея от настройките за дисплей 1 Щракнете с десния бутон на мишката върху работния плот и изберете Разделителна способност на екрана. 2 Щракнете върху падащия списък до Множество дисплеи, изберете желаната настройка и след това щракнете върху OK.