Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

n 2 N

n 2 N Съдържание Преди употреба ................................................................ 4 Как да научите повече за своя компютър VAIO...... 5 Съображения за ергономичност ............................... 8 Първи стъпки .................................................................. 10 Местоположение на контроли и портове ............... 11 Информация за индикаторите................................. 13 Свързване на източник на електрозахранване..... 14 Използване на батерията ........................................ 16 Безопасно изключване на компютъра ................... 22 Използване на режимите за пестене на електроенергия ......................................................... 23 Поддържане на компютъра в оптимално състояние................................................................... 26 Използване на VAIO компютъра................................... 29 Използване на клавиатурата .................................. 30 Използване на тъчпада............................................ 32 Използване на бутоните със специални функции..... 33 Използване на вградената камера ......................... 34 Използване на “Memory Stick”................................. 35 Използване на други модули/карти с памет .......... 41 Използване на интернет .......................................... 46 Използване на Мрежата (LAN) ................................ 47 Използване на безжична LAN ................................. 48 Използване на функцията BLUETOOTH ................ 53 Използване на периферни устройства .........................59 Свързване на оптично дисково устройство ...........60 Свързване на външни високоговорители или слушалки ....................................................................62 Свързване на външен дисплей ................................63 Избор на режими на дисплея ...................................67 Свързване на външен микрофон.............................68 Свързване на USB устройство.................................69 Персонализиране на компютъра VAIO .........................71 Задаване на парола ..................................................72 Използване на VAIO Control Center .........................78 Надстройка на компютъра VAIO ...................................79 Добавяне и махане на памет....................................80 Предпазни мерки ............................................................86 Информация за безопасност....................................87 Информация относно грижи и поддръжка .............89 Работа с компютъра .................................................90 Работа с LCD екрана ................................................92 Използване на източника на захранване ...............93 Работа с вградената камера....................................94 Работа с дискове.......................................................95 Използване на батерията.........................................96 Работа с “Memory Stick”............................................97 Работа с вграденото запаметяващо устройство..... 98

n 3 N Отстраняване на неизправности .................................. 99 Компютърни операции............................................ 101 Актуализиране/защита на системата ................... 107 Възстановяване/Носител за възстановяване...... 108 Дял............................................................................ 110 Батерия .................................................................... 111 Вградена камера..................................................... 113 Работа в мрежа (LAN/безжичен LAN)................... 115 BLUETOOTH технология ........................................ 119 Оптични дискове..................................................... 122 Дисплей .................................................................... 123 Отпечатване............................................................ 127 Микрофон ................................................................ 128 Високоговорители................................................... 129 Тъчпад...................................................................... 131 Клавиатура .............................................................. 132 Дискети .................................................................... 133 Аудио/видео............................................................. 134 “Memory Stick” ......................................................... 136 Периферни устройства........................................... 137 Относно международната програма ENERGY STAR(R) ......................................................... 138 Търговски марки........................................................... 139 Забележка..................................................................... 141