Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Използване на режимите за пестене на електроенергия n 24 N Използване на режима на заспиване Активиране на режим на заспиване Щракнете върху Старт, стрелката Връщане към нормален режим ❑ ❑ Натиснете произволен бутон. Натиснете бутона на захранването на компютъра. до бутона Изключване и Заспиване. ! Ако натиснете и задържите бутона на захранването за повече от четири секунди, компютърът ще се изключи автоматично. Ще загубите всички незапазени данни.

Първи стъпки > Използване на режимите за пестене на електроенергия n 25 N Използване на режим на хибернация Активиране на режим на хибернация Натиснете бутоните Fn+F12. Алтернативно, можете да щракнете върху Старт, стрелката до бутона Изключване и Хибернация. ! Не местете компютъра, преди да се изключи индикаторът на захранването. Връщане към нормален режим Натиснете бутона на захранването. ! Ако натиснете и задържите бутона на захранването за повече от четири секунди, компютърът ще се изключи автоматично.