Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Оптични дискове n122 N Оптични дискове Какво трябва да направя, ако устройството за външен оптичен диск не работи правилно? Уверете се, че устройството за външен оптичен диск е свързано към източник на променлив ток и USB порт на компютъра. Ако не е свързано, устройството с външен оптичен диск може да работи неправилно.

Отстраняване на неизправности > Дисплей n123 N Дисплей Защо екранът изгасва? ❑ ❑ ❑ ❑ Екранът на компютъра може да изгасне, ако захранването на компютъра отпадне или ако той влезе в енергопестящ режим (на заспиване или на хибернация). Ако компютърът е в LCD (видео) режим на заспиване, натиснете произволен клавиш, за да го върнете в нормален режим. Вижте Използване на режимите за пестене на електроенергия (стр. 23) за повече информация. Уверете се, че компютърът е включен добре в захранващ източник и е пуснат и индикаторът на захранването свети. Ако компютърът се захранва от батерията, уверете се, че батерията е поставена правилно и е заредена. Вижте Използване на батерията (стр. 16) за повече информация. Ако изходният сигнал е насочен към външен монитор, натиснете бутоните Fn+F7. Вижте Комбинации и функции с клавиша Fn (стр. 30) за повече информация.