Views
6 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на клавиатурата n 30 N Използване на клавиатурата Клавиатурата има допълнителни бутони, които изпълняват специфични за модела задачи. Комбинации и функции с клавиша Fn ✍ Някои функции на клавиатурата може да се използват единствено след зареждането на операционната система. Комбинация/функция Fn + % (F2): изключване на звука Fn + 2 (F3/F4): контрол на нивото на звука Fn + 8 (F5/F6): контрол на яркостта Функция Включване и изключване на вградените високоговорители или слушалките. Промяна на нивото на звука. За да увеличите нивото на звука, задръжте натиснати бутоните Fn+F4 или натиснете бутоните Fn+F4 и след това бутон M или ,. За да намалите нивото на звука, задръжте натиснати бутоните Fn+F3 или натиснете бутоните Fn+F3 и след това бутона m или

Използване на VAIO компютъра > Използване на клавиатурата n 31 N Комбинация/функция Функция Fn + Fn + /T (F7): изход за дисплей (F12): хибернация Превключва изхода за дисплей между екран на компютъра и външен дисплей. Натиснете бутона Enter, за да изберете изход за дисплея. ! Ако откачите кабела на дисплея от компютъра, докато е избран външен дисплей като дестинация на изхода за дисплeй, екранът на компютъра ще бъде празен. В този случай натиснете бутона F7 два пъти, докато държите натиснат бутона Fn, и след това натиснете бутона Enter, за да зададете за изход за дисплей екрана на компютъра. Използването на няколко дисплея може да не се поддържа в зависимост от свързания външен дисплей. Обезпечава най-ниското ниво на консумация на електроенергия. Когато изпълните тази команда състоянията на системата и на свързаните към нея периферни устройства се запазват във вграденото запаметяващо устройство и системата се изключва. За да възстановите системата до първоначалното й състояние, натиснете бутона на захранването, за да я включите. За повече информация относно управление на захранването, вж. Използване на режимите за пестене на електроенергия (стр. 23).