Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Надстройка

Надстройка на компютъра VAIO > Добавяне и махане на памет n 84 N 8 Плъзнете модула на паметта в слота за модул на паметта и го натиснете, докато щракне на място. ! Не докосвайте други компоненти по дънната платка, освен модула на паметта. Вкарайте конектора на модула на паметта в слота, като същевременно подравните вдлъбнатината на модула с малката издатина в отворения слот. Не поставяйте модула на паметта в слота погрешно ориентиран, тъй като може да доведе до повреди на слота и модула. 9 Поставете обратно капака на отделението на модула на паметта. 10 Затегнете винтовете в долната част на компютъра. 11 Поставете отново батерията и включете компютъра.

Надстройка на компютъра VAIO > Добавяне и махане на памет n 85 N Преглед на количеството памет Преглед на количеството памет 1 Включете компютъра. 2 Щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Control Center. 3 Щракнете върху System Information и System Information. Можете да проверите количеството системна памет отдясно. Ако допълнителната памет не се появява, повторете процедура по поставяне и рестартирайте компютъра.