Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на USB устройство n 70 N Бележки относно свързване на USB устройство ❑ ❑ ❑ ❑ Може да е необходимо да инсталирате драйвера, доставен в комплекта на USB устройството, преди да използвате устройството. Прочетете ръководството от комплекта на USB устройството за повече информация. Използвайте USB принтер, съвместим с вашата версия на Windows, за да отпечатвате документи. За информация как да отстраните USB устройството, вижте ръководството от комплекта на устройството. За да предпазите компютъра и/или USB устройства от увреждане, спазвайте следните препоръки: ❑ При преместване на компютъра с включени към него USB устройства, избягвайте излагането на USB портовете на удари или сблъсъци. ❑ Не поставяйте компютъра в чанта или куфар, когато към нето са свързани USB устройства.

Персонализиране на компютъра VAIO > n 71 N Персонализиране на компютъра VAIO Този раздел описва накратко как се променят основните настройки на компютъра VAIO. Освен всичко останало ще научите как се използва и как се персонализира външният вид на софтуера и помощните програми на Sony. ❑ Задаване на парола (стр. 72) ❑ Използване на VAIO Control Center (стр. 78)