Views
6 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

Lathouwers overleed

Lathouwers overleed in Duitsland als krijgsgevangene en Cornelis Morias, die zijn rechter oog verloren had, overleed kort na de wapenstilstand in Mechelen. Tijdens de oorlog was er veel armoe en voedsel gebrek, vrouwen en kinderen bleven alleen achter terwijl hun man en vader aan het front streden of werden krijgsgevangen genomen om in Duitsland te gaan werken. De Duitse jonge boeren en fabrieksarbeiders waren bij het Duits leger zodoende zouden onze jongens hun werk moeten doen. Voor de schoolgaande kinderen van wie ook! Werd er een volkssoep bedeling georganiseerd waar elke dag soep werd bedeeld, het kreeg hier de naam als SCHOOLSOEP die door enkele vrijwilligers van school en daar buiten werden uitgevoerd. Er werd een comiteit opgericht ( weldadigheid) er werd door dit comiteit bij de boeren goederen gekocht om uit te delen aan de behoeftige. De inkwartiering van vluchtelingen en Duitse soldaten werd opgesteld door het gemeente bestuur en het Duitse leger. 100

Op donderdag 20 maart 1919 om 10 uur zal hier de verkoop plaats vinden in het lokaal van de volkssoep. Het geheel volks soepmateriaal: bestaande uit een ketel van 500 liter, grote soeplepels, emmers, kommen, messen enz.. Naderhand zal nog verkocht worden het materiaal zoals; een fornuisketel van 200 liter, tafels, banken en een grote hoeveelheid porselein. De liefhebbers kunnen één uur voor de verkoop de waren komen bezichtigen. Maart 1919, de werken aan de elektrische verlichting vorderen goed in het dorp. Men hoopt weldra te kunnen beginnen op de Locht, daar bijna iedereen voor zijn deelname heeft gestort. Op 11 juli 1919 hebben twee parochianen aan de kerk een gouden ciborie en een godslamp geschonken. Op 12 juli 1919 werd hier land verpacht aan 16 tot 21 fr. de roede. In 1919 nam Thomas Lathouwers ontslag als burgemeester en werd ambtenaar in Brussel. Zijn opvolger was Henrie Willems, schoonzoon van eerder vermelde Godfried Withofs. Hij weigerde evenwel de benoeming. Willems had universitaire studies gedaan, hij bezat het diploma van kandidaat in de rechten. Zoals zijn schoonvader leefde hij van de pachtopbrengst van zijn gronden. Na Willems kwam Theodoor Martens, hij was de eerste burgemeester die niet tot de maatschappelijke top van Eigenbilzen behoorden. Martens was een weinig ontwikkelde boer, hij woonden op de Locht (bij Dierixke). Toen Lathouwers ontslag nam, werd Martens dienstdoende burgemeester tot de verkiezingen van 24 april 1921. 101

Definitief oktober 2012 - R.K. Parochie St. Joris
Kasteel d'ursel -magezine11 - Provincie Antwerpen
De Lindenberg 773 (24 september 2011) - Stiphout NU
Schoolgids 2012-2013 definitief - Ds. Van Maasschool
Augustus 2010 nº17 PDF - Gratis abonneren
t Zout, september 2010.pdf - Heilige Lebuinus
Definitief mei 2013 - R.K. Parochie St. Joris
De vakantiekrant van Zwitserland zomer-herfst 2009 - Clarezia
Joke Smitprijs voor Jolanda Holwerda
Definitief februari 2013 - R.K. Parochie St. Joris
De jeugd van tegenwoordig ... - Gemeente As
2012 - 2: september - Hooge Bergsche Golfclub
3 i n f o r m e e r t - Gemeente Lede
download pdf - Vlaams Instituut voor de Zee
102-148 - Stichting Grueles
3e JAARGANG - nummer 6 van 22 augustus t/m 9 oktober 2009
GB5 SEPT-OKT 2005 - Gemeente Zandhoven
GB5 SEP-OKT 2008 - Gemeente Zandhoven
Locaties Oldenzaal: Antoniuskerk Drieëenheidkerk Emmauskerk ...