Views
6 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

Schoups August, geboren

Schoups August, geboren te Eigenbilzen op 18 augustus 1889 en overleden te Eigenbilzen op 25 november 1959. in dienst getreden op 1 augustus 1914 bij het 2 de genie regiment en aan het front gebleven tot 11 november 1918. vereerd met verschillende eretekens en had acht frontstrepen. Gehuwd met Withofs Joanna was kolenhandelaar en winkel woonden aan de Dorpsstraat. Schoups Mathieu, geboren te Eigenbilzen op 11 september 1896 en overleden in 1951. In dienst bij de 6 de Lanciers, was 47 maanden aan het front. Gehuwd met Gremens Sofie, was de broer van August. Schoups Emiel, geboren te Eigenbilzen op 6 mei 1891, was in dienst getreden als oorlogvrijwilliger op 21 september 1914 bij het 10 de linieregiment te Beverlo, vanaf 25 april 1915 het front meegemaakt tot 11 november 1918. gehuwd met Bastin zij hebben altijd in het Luikse gewoont, hij was de broer van Ida “van de snijder”. Schoups Nicolas, geboren te Eigenbilzen op 21 april 1886 en overleden te Bree op 21 januari 1972. gehuwd met Swennen Mina “van Siele Trijne” woonden aan de Beekomstraat. Schoups Pieter, geboren te Eigenbilzen op 17 april 1885 en overleden te Beverst op 27 februari 1964. Smeets Francis, geboren te Hoelbeek op 25 juli 1888 en overleden te Bilzen op 29 april 1989. Francis was een loteling, bij de loting in 1908 trok hij het nummer 48, zo Kwam hij bij de artillerie in Gent terecht. In 1911 zwaaide hij af, maar de eerste wereldoorlog stond voor de deur en op 4 augustus 1914 werd hij terug opgeroepen. Hij stond in voor de bevoorrading van de artillerie aan de IJzer. ’s Nachts moest hij met de paarden kiezel, zand en prikkeldraad aanslepen voor de genie. Hij sliep met zijn vrienden in barakken op stro. Werd op 25 juli 1988 gevierd als 100 jarige. Oorlogsinvalide, vuurkruiser, ridder in de kroonorde met zwaarden, ridder in de orde van Leopold II met zwaarden, militair ereteken tweede klasse, vereerd met de herinneringsmedaille Albert I, herinneringsmedaille oorlogskruis met palmen, overwinningsmedaille en zilveren erkentelijkheids medaille N.V.I. gehuwd met Steegen Isabella, woonden aan de Haenestraat “cité”. Steegen Eustachius, “Stas van Jepke”geboren te Eigenbilzen op 10 november 1892 en overleden te Eigenbilzen op 4 april 1958. in dienst getreden bij het 1 ste batt 1 ste comp der genietroepen, hij was bij de Rijkswacht te Kanne. Op 1 augustus 1912 was hij brigadier- milicien, heeft zijn dienst gedaan tot de 11 de november 1914. gehuwd met Lambrichts Victoire uit Diepenbeek, had hotel “ De Hert” was schoenmaker met schoenwinkel woonden aan de Oude Statiestraat nu “Schayebosstraat”. Steegen Jan, geboren te Eigenbilzen op 13 juli 1899 en overleden te Bilzen op 24 april 1976. In dienst getreden als vrijwilliger op 3 september 1914 bij het korps van vervoer te paard in Frankrijk en daar zijn dienst uitgezeten tot 11 november 1918. Op 18 oktober 1919 ontving hij de overwinningsmedaille en de herinneringsmedaille van de oorlog. Gehuwd met Gilissen Maria en een tweede maal met Smeets Anna de zuster van Siske Smeets, jan woonden aan de Haenestraat. Steegen Willem, geboren te Eigenbilzen op 13 mei 1888 en gesneuveld op het veld van eer in de vierdaagse veldslag te Haecht op 12 september 1914. Willem was korporaal bij het 14 de linieregiment, ridder in de orde van Leopold II en oorlogskruis met palm.Gewezen accijnsbediende te Hasselt, was ongehuwd en broer van Jan “bij Stége” uit de Beekomstraat. 88

Swennen Jules, geboren te Eigenbilzen op 21 juni 1890 en overleden te Hasselt op 5 augustus 1970. hij was de oudste zoon van bij Derhelis. Gehuwd met Boelen Josefine. Swennen Leo, geboren te Eigenbilzen op 31 juli 1885 en overleden te Eigenbilzen op 25 maart 1954. hij was voorzitter van de N.S.B. Eigenbilzen. Gehuwd met Meyers Jeanne, woonden in de Mereweg en hadden handel in fruit. Swennen Michiel, geboren te Eigenbilzen op 4 augustus 1888 en overleden te Eigenbilzen op 15 maart 1960. was lid van N.W.O.I en van V.O.S. gehuwd met Meesters Helena, woonden aan de Haenestraat. Swennen Willem, geboren te Eigenbilzen op 13 mei 1888 en overleden te Eigenbilzen op 7 oktober 1934. Timmermans Gerard, geboren te Eigenbilzen op 4 augustus 1886 en overleden te Genk op 29 september 1948. vereerd met het oorlogskruis met palmen, de zegen medaille en de herinneringsmedaille van de oorlog. Gehuwd met Dirix Agatha, woonden aan de Litsebeek. “Gra van Stiene”. Van Damme August, geboren te Oostakker op 24 juli 1896 en overleden te Eigenbilzen op 7 juli 1939. In dienst op 21 september 1914 bij het 5 de linieregiment te Antwerpen er bij gebleven tot juni 1916 en vervolgens bij het 15 de linieregiment en op verlof gesteld op 1 juli 1918, had 6 frontstrepen, oorlogsinvalide, ridder in de orde van Leopold II met palm en vereerd met talrijke andere oorlogsdecoraties was aangesloten bij V.O.S. Gehuwd met Schoups Elisa, woonden aan de Braamstraat, hadden samen acht kinderen die als wees achter bleven in 1939. De ouders stierven heel kort na elkaar, de kinderen werden opgevangen door familie en kenissen. Guske was fietsen hersteller. Vandewalle Arnold, geboren te Munsterbilzen op 1 mei 1893 en overleden te Genk op 4 januari 1969. gehuwd met Meers Katrien, woonden aan de Lochtstraat. Vandooren Herman, geboren te Eigenbilzen op 7 november 1887 en overleden te Eigenbilzen op 16 maart 1968. “Peche” was gehuwd met Noben Cornelia en woonden aan de Haenestraat. Was invalide en lid van V.O.S. Vandooren Pieter, geboren te Hoelbeek op 9 augustus 1876 en overleden te Eigenbilzen op 21 mei 1955. overwinningsmedaille, herinneringsmedaille van de oorlog en herinneringsmedaille van de regering van Leopold II. “ De Piët” was gehuwd met Borghoms Helena en de 2 de keer met Wagemans Marie, hadden winkel met ernaast een kegelbaan, woonden aan de Lochtstraat. Vandooren Jan, geboren te Eigenbilzen op 23 december 1894 en overleden te Bilzen op 7 november 1961. op 18 september 1914 in dienst gegaan bij het 2 de linieregiment in depot Hemiksem op 26 maart 1915 overgeplaatst naar Frankrijk, daarna aan het front gestreden tot de bevrijding. In grootverlof gekomen op de 28 ste augustus 1919. “Jas”, ongehuwd, broer van Herman “Peche” was hoefsmid, had eerst de smidse aan de Heseputterstraat en na de oorlog van 1940-45 aan de Dorpstraat bij Isidoor Swennen-Sals. Vandormael Jean, geboren te Eigenbilzen op 25 november 1894 en overleden in 1926. woonden aan de Oude Statiestraat nu “Schayebosstraat”, was spoorwegbediende. Vangronsveld Leonard, geboren te Eigenbilzen op 26 september 1883 en overleden te Eigenbilzen op 26 september 1959. gehuwd met Boelen Anna, “Lio van Lemmes Jannese” was kleermaker en woonden aan de Oude Statiestraat nu “Schayebosstraat”. 89

Definitief oktober 2012 - R.K. Parochie St. Joris
Definitief mei 2013 - R.K. Parochie St. Joris
2e JAARGANG - nummer 6 van 23 augustus t/m 3 oktober 2008
Rapport Nederlandse Wielersportmonitor (GfK-NTFU-BMB) definitief
De Lindenberg 773 - Stiphout NU
BPD-jaaroverzicht-2014-definitief
Toeristische gids van Breda
Kasteel d'ursel -magezine11 - Provincie Antwerpen
De Lindenberg 773 (24 september 2011) - Stiphout NU
Schoolgids 2012-2013 definitief - Ds. Van Maasschool
Klik hier voor de stedumer van augustus - Stedum.Com
Augustus 2010 nº17 PDF - Gratis abonneren
t Zout, september 2010.pdf - Heilige Lebuinus
't Cursiefje sprak met RUN 4 FUN IN WEMMEL!
06. De Desselaar juli 2010 - Gemeente Dessel
De vakantiekrant van Zwitserland zomer-herfst 2009 - Clarezia
Joke Smitprijs voor Jolanda Holwerda