Views
6 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

Op de gemeenteraad

Op de gemeenteraad verkiezing van 18 oktober 1903 zullen drie lijsten tegen elkaar opstaan. Opmerkenswaardig is het, dat de verkiezing juist valt op kermisdag en, dat er hier in meer dan 50 jaar geen strijd voor de verkiezingen heeft plaats gehad. Uitslag van de verkiezing: 2 de reeks – geldige stemmen 435; volstrekte meerderheid 218 1 ste reeks – geldige stemmen 407; volstrekte meerderheid 204 Werden verkozen: 2 de reeks: Jans, nieuw lid 224 stemmen Martens, uitgaand lid 234 stemmen Schoenmakers, nieuw lid 221 stemmen Withofs Godfried, uitgaand lid 238 stemmen Withofs Johannes, uitgaand lid 235 stemmen. 1 ste reeks: Huygen Isidoor, nieuw lid (lijst Lathouwers) Nulens, nieuw lid (lijst v.d. burgemeester) De lijst van Lathouwers bekwam rond de 203 stemmen 209 stemmen 205 stemmen. Op zondag 8 november 1903 werd op Zangerij klopjacht gehouden, er werden 228 konijnen, 43 hazen en 21 fazanten geschoten. Op 5 december 1903 is hier een velo- club opgericht “V.C.DE EIKEL” en telt reeds 20 leden. En dit in cafè de Eikel bij Swennen (Cieletrein) op de Lochtstraat. 56

Veloclub Heden zondag 6 december 1903, eerste zondag van de maand, bestellingen van voederstoffen bij Schoups aan de statie. Men kan ook bestellingen doen bij Lambert Meesters, Winkelomstraat en bij Casper Steegen op de Locht. De gele maisdraf wordt gemeld dat deze 4,48 fr. kost. Op 6 maart 1904 werd reeds een inzameling gedaan voor de bouw van onze nieuwe kerk. Vele giften werden reeds met dit inzicht aan pastoor Van Leemput overhandigd, en wij koesteren de hoop dat het onder zijn wijs beleid zal zijn. hij zal ongetwijfeld de kroon op het werk willen zetten om Eigenbilzen in het bezit van een prachtige kerk te stellen; Belangrijk bericht op 11 juni 1904 verscheen een bericht in de Bilzenaar dat Leo Swennen en Henri Martens een handel openen van alle soorten hout, cement, gips, kalk, buizen voor waterleiding en vloerstenen. Alles in het groot en in het klein, aan de laagste prijzen, onderneming van gebouwen, herstellingen en andere werken. Ook te koop bij Steegen – Vandooren aan de statie, wermen, kepers, dak- en plafondlatten van alle lengten. Dak en vorstpannen van de beste fabrieken uit holland, vloerstenen, eiken en dennenpalen, alles in het groot en klein; Op zondag 24 juli 1904 zal hier een nieuw lid gekozen worden voor in de gemeenteraad mogen te zetelen. Er waren twee kandidaten: Op lijs I Mathijs Vandooren – Hensen, herbergier en fruitkoopman. Op lijst II Godfried Swennen, rentenier, grondbezitter. Withofs Godfried werd benoemd tot burgemeester. Martens Th en Swennen Fr. schepenen. Van de 444 stemmen, waren er 4 blanco en 13 ongeldige. Vandooren haalde er 212 en Swennen haalden er 215. De verkozen waren: Withofs Jan, Martens Theodoor, Jans Casper, Nulens Lambert, Huygen Isidoor en Swennen Godfried. 57

Definitief oktober 2012 - R.K. Parochie St. Joris
Definitief mei 2013 - R.K. Parochie St. Joris
2e JAARGANG - nummer 6 van 23 augustus t/m 3 oktober 2008
Rapport Nederlandse Wielersportmonitor (GfK-NTFU-BMB) definitief
De Lindenberg 773 - Stiphout NU
BPD-jaaroverzicht-2014-definitief
Toeristische gids van Breda
Kasteel d'ursel -magezine11 - Provincie Antwerpen
De Lindenberg 773 (24 september 2011) - Stiphout NU
Klik hier voor de stedumer van augustus - Stedum.Com
Augustus 2010 nº17 PDF - Gratis abonneren
Schoolgids 2012-2013 definitief - Ds. Van Maasschool
t Zout, september 2010.pdf - Heilige Lebuinus
De vakantiekrant van Zwitserland zomer-herfst 2009 - Clarezia
't Cursiefje sprak met RUN 4 FUN IN WEMMEL!
06. De Desselaar juli 2010 - Gemeente Dessel
Joke Smitprijs voor Jolanda Holwerda