Views
3 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

Op

Op dinsdag ! december 1901 ontving de boerenbond hier zijn eerste bestelling, twee wagons voederstoffen, zoals mais, gerst, raapkoeken, katoenmeel, bloem enz.., met een totaal van 15.650 kg. De leden waren zeer voldaan over de waren. Op 18 december 1901 is hier een zondagschool voor meisjes opgericht, het onderwijs word door de zusters van het klooster gegeven worden met als inhoud het huishouden, koken en naaien. Eerstdaags januari 1902 zullen hier op verschillende plaatsen boringen uitgevoerd worden, men denkt dat hier nog oudheden verborgen liggen. Op 1 januari 1902 telde Eigenbilzen 1.145 inwoners. 7 juni 1902 festival te Eigenbilzen met opening van het nieuwe café “Op Sint-Anneke”. Gelegenheid om te eten, alle soorten drank, broodjes met vlees en kaas. Wie dus goedkoop wil eten en drinken brengen een bezoek aan het nieuw café Sint-Anneke bij Jan Vandooren, Hartenberg tegenover de gemeentezaal. St. Jan kermis op de Locht, gesticht in augustus 1902. De inwoners van de Locht zijn overeen gekomen om kermis te houden op 14 september. Vrienden en kennissen en alle vreemde kermisgasten zijn welkom. Op de kermis zullen carroussels en kramen zijn tot ieders goesting met om 20 uur vierwerk. Aurora viert haar 25 jarig bestaan in juni 1902, de gemeente verleent haar een toelage van 100 fr. De Bokkenleiders, 6 september 1902. Onlangs zijn hier de jonge lui overeengekomen een bestuur te kiezen. Tot kapitein werd gekozen Leo Swennen, bestuurder bij de maatschappij “DE BOKKENLEIDERS”. Als leden van de bestuurraad meldt men Michiel Haenen, Michel Meesters, beiden leden van de commissie der vereniging “ De Transvaalsche Boeren”. Vrancken Lambert, meester kleermaker en Peter Meesters, zoon van den kapitein der jonge schutters. Op 6 september 1902, het aantal jagers vermeerdert hier van jaar tot jaar. In het uitgestrekte veld tussen Rosmeer, Mopertingen, Eigenbilzen, Gellik, Hees en Veldwezelt, jagen nu 12 jagers zodat de haasjes en patrijzen weinig kans meer hebben om te overleven. Voegen wij hierbij een massa stropers die zowel bij klaarlicht als bij maneschijn hun gade zullen slaan. Dan komt men tot besluit dat het wild zal uitgeroeid worden. Dat ons dorp vooruitgaat zullen wij bewijzen door enige aanhalingen. Het getal herbergen is sedert 1902 met drie geklommen. Er zijn drie slachters die wekelijks een varken op het stro leggen. Vier bakkers komen er wekelijks tot driemaal toe met brood rond, vis en kaashandelaars doen ook hun wekelijkse ronde. Wij hebben twee brouwerijen en een zestal winkels, zodat wij hier geen gevaar lopen om van honger en dorst om te komen. Bekendmaking op 4 oktober 1902, degenen die nog iets verschuldigd zijn aan geleend geld, intresten, winkelwaren enz.., aan de erfgenamen van wijlen familie Bergans-Nulens overleden te Eigenbilzen, worden verzocht hetzelve te komen voldoen binnen de maand oktober bij Jos Nassen, gemeenten ontvanger te Martenslinde. De nalatigen zullen zonder verder bericht vervolgd worden. 54

Openbare aanbesteding op donderdag 14 mei 1903 om 8,30uur zal het gemeentebestuur overgaan tot de aanbesteding der werken uit te voeren aan het bestenen der buurtwegen 13, de weg van de Lochtstraat naar Hoelbeek, Huitemerstraat nu Fietenstraat. Deze weg heeft een lengte van 670 m. en 19, van Eigenbilzen naar Hoelbeek, de Kattestraat, het bestek bedraagt 15.600 fr. en een borgsom van 500 fr. de inschrijvingen, op zegel, zullen onder aanbevolen brief, ten laatste op 12 mei, bij de burgemeester moeten toegezonden worden. De uitslag van deze openbare aanbesteding van 14 mei. Christiaans Felix en Beaulen Leopold van Tongeren, 14.863 fr. Gillissen Artuur en Pascal van Fexhe-Slins 14.945 fr. Louwette Leopold van Chênée 16.962 fr. Limére Chrétien van Bassenge 17.300 fr. Ramaekers Jean-Nicolas van Eysden 18.420 fr. Op zondag 20 juni 1903 meld men het overlijden van baronnes Rosalie - Hortense Cruts, echtgenote van baron Rudolf de Lamberts – Cortenbach, overleden na een kortstondige ziekte, in de ouderdom van 67 jaar, op het kasteel van Zangerij. De familie de Lamberts – Cortenbach stond hier in Eigenbilzen en omstreken gekend om haar vriendelijkheid, toegenegenheid voor de minderbedeelden, de ondersteuning die zij verleenden aan alle goede werken in de parochie en de gemeente. Donderdag om 11 uur had, te midden van een ontzaglijke toeloop, de plechtige lijkdienst en begrafenis der edele overledene plaats in de parochiekerk van Eigenbilzen. De familie, de Lamberts – Cortenbach, zal eerdaags op het kerkhof achter de kerk een prachtige grafkelder laten bouwen. Op zondag 6 juli 1903, was er een grote feestdag op de Locht. Rond half vijf werd de wedstrijd geopend door het spelen van een twintig tal muziekanten. Men begon met ringsteken en in dit nummer bekwam de heer Theodoor Daenen uit Hoelbeek de eerste prijs. De tweede prijs werd gewonnen door Jean Schoups ook uit Hoelbeek. Daarna ging men over tot het lepel varen, hier bekwam Emile Mertens van Eigenbilzen de eerste prijs. Tot laat in de avond was er nog volop muziek. Onnodig te zeggen dat de glazen bruine van Eigenbilzen dapper werd aangesproken. Locht, wedstrijd voor wielrijders. Op zondag 2 augustus 1903 zullen de Lochttenaren een grote wedstrijd voor wielrijders geven, beginnende met pikwerpen, ringsteken en langzaam rijden. De inzet is op 1 frank bepaald. Prijzen volgens de inzet. Boven de prijzen word door het bestuur een doos sigaren gegeven aan de winnaar met pikwerpen. De wedstrijd wordt opgeluisterd door muziek. Vergadering om 3 uur bij A. Vandooren, herbergier op de Locht. Grote kegelwedstrijd op zondag 30 augustus bij Cornelis Withofs op de Locht, aanvang om 15 uur. 1 ste prijs 25 fr.; 2 de prijs 15 fr.; 3 de prijs 10 fr. Inzet per mies 0,50 fr. meer dan 6 miezen mogen niet genomen worden. De wedstrijd zal plaats hebben op een nieuw aangelegde baan waarop niemand op voorhand mag oefenen. 55

Definitief mei 2013 - R.K. Parochie St. Joris
Definitief oktober 2012 - R.K. Parochie St. Joris
2e JAARGANG - nummer 6 van 23 augustus t/m 3 oktober 2008
Rapport Nederlandse Wielersportmonitor (GfK-NTFU-BMB) definitief
De Lindenberg 773 - Stiphout NU
Definitief februari 2013 - R.K. Parochie St. Joris
BPD-jaaroverzicht-2014-definitief
Toeristische gids van Breda
Klik hier voor de stedumer van augustus - Stedum.Com
Reglement definitief 12 september 2011 - Lumenchristi.nl
't Cursiefje sprak met RUN 4 FUN IN WEMMEL!
06. De Desselaar juli 2010 - Gemeente Dessel
De Lindenberg 773 (24 september 2011) - Stiphout NU
Kasteel d'ursel -magezine11 - Provincie Antwerpen
de hoornblazer - WSV Hoorn
BlikopglaBBeek - Gemeente Opglabbeek
GeMeeNTeBeRICHTeN - Gemeente Kampenhout