Views
4 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

Op 9 september

Op 9 september laatsleden werd hier te Eigenbilzen het huwelijk ingezegend van Maria Jans, dochter van Casper Jans (Kappe), met Thomas Peeters uit Zutendaal, dit zijn de ouders van Jaakske Peeters op het dorpsplein. Op 11 september 1909, grote kegelwedstrijd bij Pieter Vandooren – Borghoms op de Locht. 1 ste prijs 40 fr.; 2 de prijs 30 fr.; 3 de prijs 20 fr.; 4 de prijs 10 fr.; 6 miezen voor 3 fr.; 3 miezen voor 2 fr.; meer dan 6 miezen mogen niet genomen worden. Aanvang om half drie in de feestweide er zullen twee banen aangelegd worden. De commissie; schrijver, Pierre Goossens en Theo Brands; de president, Pieter Vandooren. Het vlaggenfeest van 17 oktober van de Boerengilde en Veeverzekering hier te Eigenbilzen. Om 12,03 kwam hier de trein binnen aan het station, Mr. Lathouwers, provinciaal raadslid, voorzitter van de feestvierende maatschappijen, ontvang minister Helleputte, monseigneur Keesen, de deken van Bilzen, graaf de Renesse en burggraag Desmaisiéres, beiden lid van senaat en kamer. Baron de Lamberts wenste de genodigde hartelijk welkom. Bij het binnen stappen van de wachtzaal werden zij verwelkomt door de wielrijders van onze gemeente, die de rijtuigen van het kasteel begeleiden, waarin de edele bezoekers plaats nemen tot aan de pastorij. Daar werden ze ontvangen door pastoor Spaas, en nodigden hen uit aan tafel. Om kwart na twee staan alle maatschappijen klaar aan de pastorij waar zij de nieuwe vlag komen afhalen die gedragen word door Lambert Meesters, schrijver van de Boerengilde en Veeverzekering, omringd door Willem Boelen, voorzitter van de Veeverzekering, van Gaspard Steegen, schatbewaarder, van de wijkmeester Theodoor Martens, schepen, Jan Steegen – Ghysen en zoon, Thomas Steegen, Arnold Tomson, Joris Vanssichen, Michel Swennen, Louis Welters, Jan Nijssen en Hubert Clerx. Na deze zette de stoet, geopend door vier ruiters te paard, leden van Oud soldaatvereniging die met vaandels de stoet als het ware aanvoerden. Volgen dan de Boerengilde, Veeverzekering, Schutterijen en gilden, evenals de fanfares van den omtrek, allen met wapperende vaandels op pas door de meeslepende marchen en pas redoublés, door de aanwezige muziekmaatschappijen uitgevoerd. De stoet baant zich een doortocht door honderden nieuwsgierigen van hier en omtrek om de bezoekers toe te juichen, zo komt men aan de school waar de driekleur te top is geheven. Op de trappen van de school, wenst de burgemeester (Godfried Withofs) de genodigden hartelijk welkom. Hij brengt uitzonderlijk hulde aan minister Helleputte die als hoofddeken van de Belgische Boerenbond er aan gehouden heeft de feesten te komen opluisteren, de aanwezigen werden verzocht naar binnen te komen om het glas te heffen en te drinken op ieders 68

gezondheid. De stoet zet zich vervolgens verder naar de noodkerk waar de vlag gewijd word door de deken van Bilzen, die op zijn beurt onze pastoor Spaas bedankten voor de uitnodiging op deze feestelijkheden. Nu trok de stoet naar het dorpsplein waar zich iedereen rond de versierde kiosk opstelde, waar Thomas Lathouwers nog een breedvoerige toespraak hield. Namens de senaat en de kamer hield graaf de Renesse een toespraak en bracht hulde aan de boeren van Eigenbilzen en omstreken waar hij op een daverend applaus mocht rekenen. Na deze toespraken komt minister Helleputte aan het woord en zei; hij was blij zo een mooi feest te mogen bijwonen, bracht hulde aan de boerenstand, hij bemerkte hier ook wakkere leden van de oud – soldatenkring, ik ben er van verzekerd, met jeugdigen moed het vaderland zouden helpen verdedigen moest het in gevaar zijn. hij beloofde ook dat we hier in Eigenbilzen binnen het jaar een nieuwe statie zullen krijgen, want ik heb enkele dagen geleden, het project van de statie ondertekend. Na deze toespraken brachten alle aanwezigen maatschappijen onder leiding van Alfons Nivelle samen het Nationaal volkslied, waarna de stoet ontbonden werd. Terwijl de minister en zijn gevolg bij de voorzitter van de gilde uitgenodigd werden om het avondmaal te nuttigen maken alle verenigingen zich klaar om de genodigden in lichtstoet te vergezellen terug naar het station. Bij het intreden van het station riep monseigneur Keesen nog uit “dat wat ik hier in Eigenbilzen heb meegemaakt heb ik nog nooit gezien”. Dit feest zal een schone bladzijde uitmaken in de geschiedenis van ons bloeiend dorp met de eer aan de heren inrichters. Eer aan alle maatschappijen, alle voorzitters en bestuurders, aan het gemeente bestuur onder wiens bescherming dat feest is geplaatst, aan de oud – soldaten die de erewacht hebben uitgemaakt en met de Rijkswacht van Lanaken, onder de leiding van de heer schepen Francis Swennen, zo goed de orde hebben weten te handhaven. Op 11 december 1909 is men begonnen met de verbeteringswerken aan de Lochtstraat, deze is als weg van groot verkeer aangenomen. Op 12 december 1909 kocht de gemeente een stuk grond ( voorheen tuin) aan, van 11,15 are om het kerkhof te vergroten 29 januari 1910, wij zullen hier een tweede stoomgraanmolen krijgen in de Winkelomstraat. Er is ook nog sprake dat er op de Dorpsstraat een derde zou bij komen. Een groot aantal ongehuwde jongelingen namen deel aan een retraite van 3 dagen te Alken, op 5 februari 1910. Nu zullen ook eerdaags een tiental jonge Meisjes op hare beurt aan de retraite deelnemen, op zondag 13 februari vertrokken 13 jonge meisjes van Eigenbilzen naar de retraite te Neerpelt die er in het klooster van de zusters gegeven werd, en keerde per trein op woensdag terug bij hun familie. 69

Definitief mei 2013 - R.K. Parochie St. Joris
Definitief februari 2013 - R.K. Parochie St. Joris
Reglement definitief 12 september 2011 - Lumenchristi.nl
2e JAARGANG - nummer 6 van 23 augustus t/m 3 oktober 2008
Rapport Nederlandse Wielersportmonitor (GfK-NTFU-BMB) definitief
De Lindenberg 773 - Stiphout NU
Schoolgids 2012-2013 definitief - Ds. Van Maasschool
BPD-jaaroverzicht-2014-definitief
Toeristische gids van Breda
augustus-september - Meet- en Regeltechniek
Klik hier voor de stedumer van augustus - Stedum.Com
102-148 - Stichting Grueles
3e JAARGANG - nummer 6 van 22 augustus t/m 9 oktober 2009
't Cursiefje sprak met RUN 4 FUN IN WEMMEL!
06. De Desselaar juli 2010 - Gemeente Dessel
Henk en Lydia Mulder Allerzielen Vrijwilligersmarkt Ziekendag - St ...
Kasteelkatern nr. 30, september 2010 - Kastelen