Views
7 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

Door de zorgen

Door de zorgen van pastoor Spaas zal hier een in het voorjaar van 1908 een maatschappij van onderlinge bijstand opgericht worden. Onder erevoorzitterschap van pastoor Spaas en burgemeester G. Withofs. Deze stelling zal bij de werkende bevolking uiterst welkom zijn. Er werd gekozen tot een bestuur, voorzitter Harrie Willems, onder-voorzitter Thomas Lathouwers, schrijver Lambert Withofs, hulpschrijver Swennen (onderwijzer), schatbewaarder Swennen – Coenegrachts, hulpschatbewaarder kapelaan Sax, toezichters en commissarissen Boelen – Boelen W., Croux – Martens Denis (schepen) Nivelle Alfons (onderwijzer), Swennen – Loix Fr., Swennen – Meesters Godfried, Vendooren – Meesters Mathijs en Withofs – Swennen Jan. In zitting van de bestendige deputatie van vrijdag 10 januari 1908 werd een som van 19.500 fr., gestemd op de provinciale fondsen voor de opbouw van onze nieuwe kerk. Er word gehoopt dat het staatsbestuur ook met een zelfde som voor den dag zal komen. Op 8 februari 1908 werden 13 jongens van Eigenbilzen aangeduid door loting, het waren: Brepoels L., Broux M., Clerx Isidoor, Jans Lambert, Jans W., Martens W., Meesters P., Meertens A., Morias Martinus, Steegen A., Swennen C., Swennen Math., Swennen Machiel. Op 1 maart 1908 in de namiddag woedde hier een vreselijk onweer met hagelbuien, de bliksem trof de spits van de toren op de brouwerij van Marcel Brepoels, er was wel schade maar geen persoonlijke ongevallen gemeld. Vrijdag 13 maart 1908 kreeg onze pastoor, de E.H. Spaas, bericht dat de plannen goedgekeurd werden en met het bouwen van onze nieuwe kerk kon worden begonnen. De gemeenteraad is voorstander om een tramlijn op te richten van Bree via Eigenbilzen naar Tongeren op 12 augustus 1908 Van de vijf inschrijvers was Mathieu Janssen van Hasselt de goedkoopste met de som van: 162.858,30 Fr. als opzichter van de bouwwerf werd Alfons van Coillie, uit Roeselare, aangesteld, dat onder het koninklijk besluit van 17 augustus 1908. In september 1908 is men reeds volop aan de afbraak van de oude kerk bezig, deze kerk was pas gebouwd in 1850 ze had maar één beuk en was veel te klein voor het aantal gelovigen om de mis te volgen. 66

Op 12 december 1908 is men reeds begonnen met het kappen van Eikenbomen die geschonken werden door baron de Lamberts- Cortenbach van Zangerij, die dan op maat werden gezaagd in de houtzagerij de Krieckaertmolen die ook eigendom was van de baron. Dit hout was nodig om te gebruiken voor de opbouw van onze kerk. Op de derde paasdag van 1909 werd de eerste steen gelegd van onze nieuwe kerk door deken Willem Vanvinckenroy van Bilzen. Om 10 uur begaf zich iedereen naar de noodkerk (gemeentehuis), vandaar uit gingen ze in processie naar de nieuwe bouwwerf. Zes kleine meisjes droegen op een berrie de vierkante arduinsteen, waarop in vergulde letters het jaartal 1909 prijkte. Op 1 mei 1909 opening van de stopplaats van de trein te Hoelbeek, drie treinen van Hasselt naar Maastricht zullen er stoppen, om 5,45 uur, om 13,45 uur en om 15,45 uur. De treinen van Maastricht naar Hasselt zullen stoppen om 5, 17 uur en om 15 uur. De vrouw van Peter Noben, Catharina Vandooren wonende te Hoelbeek word als bediende aangesteld bij deze stopplaats. Op zondag 1 augustus 1909, statiestraat kermis te Eigenbilzen, werd op zaterdag reeds aangekondigd met kanongeschut. Zondag was er een grote wielerwedstrijd, met vertrek Eigenbilzen, Gellik, Briegden, Veldwezelt, Mopertingen en zo terug naar Eigenbilzen. Vertrekprijs per deelnemer bedraagt 50 centiemen, de deelnemers moeten zich aangeven bij Jan Timmermans, om 15 uur stipt. Dadelijk na de koers zal een grote openlucht vertoning gegeven worden door Cirk Laurens. De uitslag van de koers was als volgt: 1. Moors Lambert Mopertingen, in 20 min en 15 sec. 2. Philippens Jozef Mopertingen, in 22 min en 20 sec. 3. Biesmans Hubert Berg Kl. Spouwen in 26 min en 20 sec. Het goede verloop van deze koers was te danken aan de goede medewerking van Mascel Loyen en Victor Philippens van Mopertingen, deze die zich bereidwillig den dienste gesteld hadden tot het regelen en controleren van deze koers. Om 18 uur volkspelen, zoals zaklopen en eierrijden per fiets. Om 21 uur mastklimmen met grote verlichting bij Adolf Withofs aan de brug. Terzelfde tijd zal er vuurwerk afgestoken worden door een vakman uit Antwerpen. Het feest zal opgeluisterd worden door de fanfare van Eigenbilzen. Het bestuur, de schrijver, G. Schoups, de voorzitter, J. Schorpion en de onder – voorzitter F. Grootaars. 21 augustus 1909 de werken aan onze nieuwe kerk gaan goed vooruit. Van nu af kan men al zien dat het een der schoonste kerken van ons kanton zal worden. 67

Definitief mei 2013 - R.K. Parochie St. Joris
Schoolgids 2012-2013 definitief - Ds. Van Maasschool
Herstel (1940) nr. 37 - Vakbeweging in de oorlog
Herstel (1940) nr. 6 - Vakbeweging in de oorlog
Herstel (1940) nr. 3 - Vakbeweging in de oorlog
(1940) nr. 9 - Vakbeweging in de oorlog
Zondag 30 Mei 1880. Jaar N° 1938. Lokeren
2e JAARGANG - nummer 6 van 23 augustus t/m 3 oktober 2008
102-148 - Stichting Grueles
PWA schoolgids 2016-2017 SO definitief
Rapport Nederlandse Wielersportmonitor (GfK-NTFU-BMB) definitief
3e JAARGANG - nummer 6 van 22 augustus t/m 9 oktober 2009
augustus - Hoeselt.Be
De Arbeid (1940) nr. 19 - Vakbeweging in de oorlog
De Lindenberg 773 - Stiphout NU
Henk en Lydia Mulder Allerzielen Vrijwilligersmarkt Ziekendag - St ...
Kasteelkatern nr. 30, september 2010 - Kastelen
BPD-jaaroverzicht-2014-definitief
Zondag 1 Februari 1880. 37- Jaar N* 1921. Lokeren 31 J^ aari.
Zondag 1 Februari 1880. 37- Jaar N* 1921. Lokeren 31 J^ aari.
Alfa Kalender 2018
Download - Natuurpunt Hobokense Polder
m éér dan 9-to-5 m éér dan 9-to-5 - Sodico
De Overijsenaar
i n fo r m e e r t - Gemeente Lede
Pinguïns en Plusbeurs Laatste loodjes in Noorwegen - Cittaslow
augustus - Oosterhoutse Golf Club
Toeristische gids van Breda
September 2009 - Kijkkez Jongerenmagazine
Informatiemarkt 55-plussers 60 jaar St. Augustinus 35-jarig bestaan ...