Views
6 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

Ze zijn als volgt

Ze zijn als volgt gerangschikt: stemmen gekozen 1. Swennen Leo 37 niet Gilissen J. 20 niet 2. Degrève Emiel 86 gekozen Boelen 54 gekozen Meesters J. 45 gekozen Meesters P. 24 niet Lathouwers 99 gekozen Swennen W. 77 gekozen Clerx I. 42 niet Gilissen H. 47 gekozen Moens 208 gekozen 3. Schoups August 38 niet Stulens 41 niet Steegen A. 13 niet 4. Withofs Ferdinand 13 niet Schoups Adolf 19 niet 5. Steegen Gaspard 85 gekozen 6. Martens Theodoor 36 niet 7. Croux Henrie. 74 gekozen De uitslag was zoals verwacht, de volledige lijst, behaalden een klinkende overwinning, ze kregen zeven van de negen zetels. Deze overwinning was grotendeels te danken aan de heer Moens, hij had het middelbaar onderwijs af gestudeerd en sprak en schreef vlot Nederlands en Frans. Moens was afkomstig van Ninove en vestigde zich te Eigenbilzen als jongeling, waar hij huwde met Catharina Hensen. Na de eerste wereldoorlog begon hij een confectieatelier in de gebouwen van de Rijkswacht op het dorpsplein, hij nam vele jonge meisjes en getrouwde vrouwen aan om in zijn atelier te werken en maakte hem populair. Hij was eveneens rentmeester op het kasteel van Zangerij, in die functie beheerde hij de pachtgoederen van de baron en deed ook de aanstelling van het personeel. De bevolking van Eigenbilzen keek uit naar een bekwame en actieve burgemeester. In de ogen van velen was Moens de man die aan het hoofd van de gemeente moest komen, zeker nu als Henri Willems, Thomas Lathouwers en Francis Swennen de politiek hebben verlaten. Op 22 februari 1927 schreef de arrondissementscommissaris uit Tongeren in zijn advies over Moens aan de gouverneur in Hasselt: Voorgesteld door de grote meerderheid van de raad. Is zeer welgezien door zijn medeburgers en bezit al de gewenste hoedanigheden; hij zal zeker en uitmuntende burgemeester zijn. Op 4 juli 1927 werd Moens benoemd als burgemeester van Eigenbilzen in opvolging van Theodoor Martens. 114

Nadat Moens benoemd was stelde hij al zijn wetten, al de katholieke verenigingen die gratis de gemeentezaal benutte mochten er niet meer binnen, ze waren verplicht het gebruik op voorhand aan te vragen en er zou een bijdragen moeten geleverd worden voor het onderhoud en verwarming. Dit was wel tegen de zin van de pastoor, nu was men aangewezen naar het volkshuis, een kleine en slecht uitgeruste gildezaal, de gewezen afspanning voor paarden van de baron van Zangerij. Er was nog een groep Eigenbilzenaren die met Moens in conflict kwamen, de cafébazen en hun klanten, er waren in die tijd 24 café in Eigenbilzen. De nieuwe burgemeester voerde een sluitingsuur in en aarzelde niet om de veldwachter en zelf de Rijkswacht ter hulp te vragen, als men zich niet hield aan de sluitingsuren. Er was nog een derde groep “de Vlaamsgezinden” die het niet eens waren met Moens, hij was een echte “Franskiljon” hij sprak bij voorkeus Frans en las dagelijks “La Libre Belgique”. Bij de provincieraadsverkiezingen van 1929 was hij kandidaat op de lijst van Franssprekende convervatieven, die zich afscheurden van de katholieke partij, door dit optreden wekte hij niet alleen wrevel bij de relatief kleine groep Eigenbilzenaren die reeds flamingant waren, het creëerde ook nieuwe Vlaamsgezinden. Er waren ook nog Lucien Van Roey en het weekblad “De Bilzenaar” die aan de basis lagen van de groei van de flaminganten. Van Roey was geboren te Houthalen, hij was de zoon van een “liberaliserende” dorpsonderwijzer. Was reeds op jonge leeftijd flamingant en werd later Vlaams – nationalist. Hij studeerde geneeskunde te Luik en huwde met Margriet Swennen van Eigenbilzen, zij was de dochter van Francis Swennen, gewezen gemeenteraadslid en schepen. De nieuwe dokter had vrij snel een grote praktijk. Hij was een volkse figuur en kon goed opschieten met de man in de straat, verscheen waak in cafés en gaf regelmatig een rondje. Hij was niet duren soms, wanneer de patiënt erg arm was, werkte hij gratis. Van Roey stak zijn politieke overtuiging niet onder stoelen of banken. Hij was actief binnen de plaatselijke Davidsfondsafdeling en organiseerde de eerste Gulden Sporenviering in Eigenbilzen. De Bilzenaar, was een weekblad, dat reeds bestond in de 19 de eeuw en in de streek veel gelezen werd. Op politiek vlak stond het lange tijd achter de Katholieke partij. Na de parlementsverkiezingen van 1925 koos het evenwel de zijde van Gerard Romsée en zijn Vlaamse – nationalisten. De Bilzenaar nam van in de beginne stelling tegen Moens. Op 4 december 1926, in de laatste vergadering van het jaar bij de “Vlaamse Kerels” werd bij gelegenheid van het huwelijk van prins Leopold en prinses Astrid, een telegram gezonden om hun veel geluk te wensen. De voorzitter Adolf Nivelle ontving dan ook een vleiend antwoord. Brussel, de hertog en de hertogin van Brabant, zeer gevoelig aan uw minzaam telegram, belaste mij aan u, alsmede aan de leden uwe maatschappij, hunne dankbetuiging over te maken. Dit voor de geluk wensen en blijken van gehechtheid aan het vorstenhuis. De ordonnans - officier van den hertog van Brabant. In de zitting van de gemeenteraad van 29 maart 1927 werd Viktor Withofs aangesteld, als grafmaker en kantonnier. In juli 1927 heeft de muziekmaatschappij Aurora haar 50 ste verjaardag gevierd. Op zaterdag 16 juli om 16 uur werden de feestelijkheden geopend, optocht door al de maatschappijen van Eigenbilzen. 115

Definitief oktober 2012 - R.K. Parochie St. Joris
Kasteel d'ursel -magezine11 - Provincie Antwerpen
De Lindenberg 773 (24 september 2011) - Stiphout NU
Augustus 2010 nº17 PDF - Gratis abonneren
t Zout, september 2010.pdf - Heilige Lebuinus
De vakantiekrant van Zwitserland zomer-herfst 2009 - Clarezia
Joke Smitprijs voor Jolanda Holwerda
Schoolgids 2012-2013 definitief - Ds. Van Maasschool
Definitief mei 2013 - R.K. Parochie St. Joris
De jeugd van tegenwoordig ... - Gemeente As
2012 - 2: september - Hooge Bergsche Golfclub
download pdf - Vlaams Instituut voor de Zee
3 i n f o r m e e r t - Gemeente Lede
GB5 SEPT-OKT 2005 - Gemeente Zandhoven
GB5 SEP-OKT 2008 - Gemeente Zandhoven
Locaties Oldenzaal: Antoniuskerk Drieëenheidkerk Emmauskerk ...
Veer 1: Openingsveer (1e bachelor) - VGK
ONZE LOBBY OP HET BINNENHOF - Vox magazine