Views
1 year ago

Bygdejol 1971

Julehefte utgjeve av Kvam Soge- og Kulturminnelag

Slik hadde dei det i

Slik hadde dei det i 1899 Innsendt av Torgeir T. Børve EKSTRAKT af Regnskabet ved Øistesø Meieri lste oktbr. 1B9B - 30te septbr. 1899. A. Indtægt: Solgt 13976 kg smør d kr. 1,74 kr. 24.384 ,, 7326 kg gammelost å kr. 0,70 . ,, 5.128 " fløde og nysilt melk for " 3.706 " skummet melk og saup " 4.526 " prim og myse for .. ,, 714 ( nØgelost og myseost . . ,, 253 Statsbidrag til skolen fra I/7 98 til 1/10 99 ... .. 2.555 Kr. 41.267 B. Udgifter: Udbetalt for 415.238 kg melk med 3,3 % fedt å 7,33 pr. L i lønninger for kosthold .s ;;6;id;.ieiiiå. .: :::: :::...::::::: ilysbrænde.... emballage og frakt ;åA;ffs ;;"t"; . . . : . : : : : : : : : . . : : . . . vedligeholdelse olje, kalk, salt, sode og skurekoste m.m. i afdrag ved ombytning af vandledningsrør, turbine og skummemaskine circa " 1.714 t.7r4 r.224 1.455 r.003 561 376 3t4 685 3.500 Kr. 41.267 Årsberetning. Udgifterne ved omforandring tig kan opføres i år, så kommer af meieriet samt afdraget ud- det deraf, at vi endnu ikke har gjør 1,07 øre pr. liter. nøie oversigt over, hvor meget Den lste oktober 1898 havde omforandringen af meieriet vil meieriet en gjæld af circa kr. komme til at koste. 4.544. Når ikke statusen nøiag- Når udgifterne til brændsel 29

iår er stØrre skriver det sig for en væsentlig del derfra at prisene på kul har været betydelig høiere. De stadige forandringer i meieriet, som vi har været nødsaget til at foretage iår har også virket trykkende på meieriets drift. Drivkraften ved meieriet var jo ved afvigte høst bler,en så liden at B. og V. centrifugen ikke kunne benyttes længere, og da den lille radiator, som først blev opstillet her ved meieriet ikke kunne greie at handle så megen melk på en rationell måde, måtte den indkjøpte stØrre radiator opstilles i januar. Men da denne maskine blev opsat, viste det sig at drivkraften blev for liden, uagtet vi foreløbig kun skulle nytte den som skummemaskine og vi måtte derfor i mars indsætte en peltons vandmotor istedenfor den dårlige turbine der tidligere har vaeret benyttet. At melkeleverancen i august og september måned er mindre end tidligere kommer deraf, at meieriet ved ombytning av vandledningsrørene måtte indstille driften fra 16de september til 4de oktober. Det må nu kunne siges at meieriet nu er udstyret med tidsmæssige maskiner af passende størrelse, idet meieriet nu har tidsmæssige maskiner både for radiator- og separatorsystemmet. Den tre fods peltons vand- motor som er anskaffet, viser sig at have en særdeles solid og tilstrækkelig drivkraft for meieriets behov. Meieriet vil derfor nu bedre kunne tilfredsstille skolens krav, ligesom meieriet nu bedre vil kunne opfylde sin opgave. Da dertil kommer at det nu er bedre udsigter til at meieribedriften går bedre tider imøde er det stærk opfordring til for meieriets interessenter om at levere til meieriet meget, god og billig melk. Kvægstellet må derfor sjænkes særlig opmærksomhed. Jeg kiender ikke nogen som ikke har meg,et at lære på husdyrbrugets område. Melkekjørne må fremfor alt skaffes et sundt opholdssted, en god pleie og en alsidig, rigelig og sund ernæring, dernæst må billige og gode foderstoffe anvendes. En stærk fodring med rodfrukter er en af betingelserne for at der kan produseres billig melk. Jeg vil endnu tilføie, at jeg mener at meieriet endnu kan omforandres og driften omlægges, så der kan opnåes en større nettopris for melken end det er mulig under de nuværende forhold. Det som jeg først mener tør blive gjenstand for overveielse blandt meieriets interesserede er spørgsmålene om fedostystning og elektrisk lysanlegg. Øistesø 2den november 1899 Kr. Seielstad 30

KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron - Den norske kirke
Bygdejol 1972
Kirkelig fellesråd - Drammen kommune
Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron
Askeladden - Munin - Universitetet i Tromsø
Konsekvensutgreiing – arealdelen av kommuneplanen
pdf-fil - Sogn og Fjordane fylkeskommune
Last ned fil her - Arkeologisk museum
Ta vare på Svalbard - Sysselmannen
Kulturminner - Norsk olje og gass
KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron
Kristendommen - Linksidene
Digte og sange
Sommer i Nesbyen
Blad nr. 2 - Losskøyta Frithjof II
Fiin gammel aargang - Riksantikvaren
Naturvårdsprogrammet - Ale kommun
DESTINASJON MARRAKECH - VG
Turistguide Røros.pdf - Melhus Turbuss
Preview - Norøl
TYRKIA - Solresor
2008-3 - kirkene i Kragerø