Views
1 year ago

Bygdejol 1971

Julehefte utgjeve av Kvam Soge- og Kulturminnelag

Nr. Navn Antal kjør

Nr. Navn Antal kjør Leveret Udbetalt melk med kr. 1. 2. a -). 4. 6. 7. B. 9. 10. i1. 72. 1,4. 16, t7. 18. 19. 20. 2t. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28, 29. 30. aa Jt. 32. 33. J+. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 4t. 42. Åa +J. 44. 45. 46. Torstein Næs . Ola S. Solheim Håkon S. Østensø Lars S. Berven Mikkel E. Berven Lars Bakken .. Ola Berven Ola O. Klyve Håkon S. Berven Torger T. Berven Lensmand Lofthus Håkon N. Berven Johannes Råen Olav Vik Skålheim Jon Skålheim Sigrid Kjosås

Nr. Navn Antal kjør Leveret Udbetalt melk med kr. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 6r. 62. 64. 65. 66. 67. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 78. 80. 81. 82, 88. 91. 94. 97. Arne G. ØstensØ Madli Østensø Thore L. Østensø Ola L. Østensø Ola L. Teigland Lars L. Teigland Nils N. Soldal Odmund Soldal Johannes Soldal Isak Flatebø Jørgen Soldal Nils P. Soldal Arne M. Berge (

Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
Bygdejol 1972
KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron - Den norske kirke
Kulturarv som varer, boka om pilotprosjektene
Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
Kirkelig fellesråd - Drammen kommune
Kvam turlag - Turprogram 2017
Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron - Den norske kirke
KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron
Kulturminnevern i Oslo - Byantikvaren
Med hammer og kalkulator - Riksantikvaren
4 2010 Granvin - Hordaland fylkeskommune
NORDISK BYGD - Nordisk Kulturlandskapsforbund
Last ned pdf
Selbu kommune
Kulturminner og verdiskaping i Nord-Norge - NIKU
Askeladden - Munin - Universitetet i Tromsø