Views
1 year ago

Bygdejol 1971

Julehefte utgjeve av Kvam Soge- og Kulturminnelag

under ljoseblå og fine.

under ljoseblå og fine. Eg tenkte - med meg: Var det ikkje "fråsseri" at ein så fager blomebundel stod på aude fjellet og Iyste så vakkert og bjart? Han kunne vel ha sledt fleire om han hadde iått slade på ein meir synberr stad? Men då måtte eg koma i hug verset om blomen i skosen der det heiter: oYnskier ?u ikkie i prydhagen stå, der tolk kunne skoda på deg?' nÅnei, eg trivst best rnellom ringe og små, eg føddest til skogblome, €9.,, - oForglemmegeio heitte biomen, og det skal vera visst eg har aldri gløymt han sidan. - Han heldt ei heil preik for meg. Og når minnet om han kjem fram-i hugen, ser eg også for mes budeiene på Ålvik-stølane. Dei vakre blomebundelen vart eit bilete på dei der dei gjekk og gjorde sin gjerning stilt og bramfritt utan tanke - på om det var mange eller fa dei fekk sleda. - No er dei borte for lenge sidan. Men eg kjem dei ofte i hug, og eg signar deira minne! Eg har også seinare i livet mØtt menneske som lik uforglemmegeioen på høgfjellet - utan at dei visste om det siølve spreidde solskin og glede i - kring seg på plassen dei var sette i livet. Eg minnest dei alle i takksemd os seier med diktaren: Minnet-later som insen ting - er dog et lønlig kildesprrng. 35

æææryæ Gåvebrevet Eg set pd ein benk i hagen ved museet Ingebrigt Vik. Haustleg og kald er dagen men eg er varm og rik. SjøIv om eg ikkje kan koma innom den stengde dør eg eig då den vakre rdma endå meir prydt'ull enn t'ør. Dei seier at det er dugnad, frivillige lag står bak. Det md vel vera ein hugnad å arbeida lor denne sak. Fo tenkjer på gåvebrevet ttI bygda og heile vårt land, 't'o, t'ramtida vør det skrive nted kunstnarens skielvande hand. t. t LIT -. ITVSVCTK det vermer kunstnarens dette til oss som alltid vil leva i denne stund, tiltru å gjeva om var ung. Ja hender det slik ein døgen du kjenner deg trist og arm, så set deg på benken i hagen der vert du glad og varm. TORVALD STORÅS

KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron - Den norske kirke
Bygdejol 1972
Kirkelig fellesråd - Drammen kommune
Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron
Askeladden - Munin - Universitetet i Tromsø
Konsekvensutgreiing – arealdelen av kommuneplanen
pdf-fil - Sogn og Fjordane fylkeskommune
Last ned fil her - Arkeologisk museum
Ta vare på Svalbard - Sysselmannen
Kulturminner - Norsk olje og gass
KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron
Kristendommen - Linksidene
Digte og sange
Sommer i Nesbyen
Blad nr. 2 - Losskøyta Frithjof II
Fiin gammel aargang - Riksantikvaren
Naturvårdsprogrammet - Ale kommun
DESTINASJON MARRAKECH - VG
Turistguide Røros.pdf - Melhus Turbuss
Preview - Norøl
TYRKIA - Solresor
2008-3 - kirkene i Kragerø