Views
1 year ago

Bygdejol 1971

Julehefte utgjeve av Kvam Soge- og Kulturminnelag

under ljoseblå og fine.

under ljoseblå og fine. Eg tenkte - med meg: Var det ikkje "fråsseri" at ein så fager blomebundel stod på aude fjellet og Iyste så vakkert og bjart? Han kunne vel ha sledt fleire om han hadde iått slade på ein meir synberr stad? Men då måtte eg koma i hug verset om blomen i skosen der det heiter: oYnskier ?u ikkie i prydhagen stå, der tolk kunne skoda på deg?' nÅnei, eg trivst best rnellom ringe og små, eg føddest til skogblome, €9.,, - oForglemmegeio heitte biomen, og det skal vera visst eg har aldri gløymt han sidan. - Han heldt ei heil preik for meg. Og når minnet om han kjem fram-i hugen, ser eg også for mes budeiene på Ålvik-stølane. Dei vakre blomebundelen vart eit bilete på dei der dei gjekk og gjorde sin gjerning stilt og bramfritt utan tanke - på om det var mange eller fa dei fekk sleda. - No er dei borte for lenge sidan. Men eg kjem dei ofte i hug, og eg signar deira minne! Eg har også seinare i livet mØtt menneske som lik uforglemmegeioen på høgfjellet - utan at dei visste om det siølve spreidde solskin og glede i - kring seg på plassen dei var sette i livet. Eg minnest dei alle i takksemd os seier med diktaren: Minnet-later som insen ting - er dog et lønlig kildesprrng. 35

æææryæ Gåvebrevet Eg set pd ein benk i hagen ved museet Ingebrigt Vik. Haustleg og kald er dagen men eg er varm og rik. SjøIv om eg ikkje kan koma innom den stengde dør eg eig då den vakre rdma endå meir prydt'ull enn t'ør. Dei seier at det er dugnad, frivillige lag står bak. Det md vel vera ein hugnad å arbeida lor denne sak. Fo tenkjer på gåvebrevet ttI bygda og heile vårt land, 't'o, t'ramtida vør det skrive nted kunstnarens skielvande hand. t. t LIT -. ITVSVCTK det vermer kunstnarens dette til oss som alltid vil leva i denne stund, tiltru å gjeva om var ung. Ja hender det slik ein døgen du kjenner deg trist og arm, så set deg på benken i hagen der vert du glad og varm. TORVALD STORÅS

Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron - Den norske kirke
Kulturarv som varer, boka om pilotprosjektene
Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron - Den norske kirke
Teknisk industrielle kulturminner i Longyearbyen ... - Sysselmannen
Kulturminneplan for Svalbard 2013 – 2023 - Sysselmannen
Fredning av Rakettkiosken Invitasjon til markering - Kulturminneåret ...
Kärcher rengjøringsmaskiner Antrasitt utseende ... - kvam agentur as
KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron
Verneplan for nasjonalpark i Vestfold - Fylkesmannen.no
Den verdifulle kystkulturen i Nordland - med ... - Regjeringen.no
Kulturminnevern i Oslo - Byantikvaren
Med hammer og kalkulator - Riksantikvaren
4 2010 Granvin - Hordaland fylkeskommune
NORDISK BYGD - Nordisk Kulturlandskapsforbund
Regional plan for vindkraft, høyringsutkastet - Sogn og Fjordane ...
Avvikling og disponering av Ekofisk I - konsekvensutredning
Konsekvensutredning del 1 - Valg av analyseområde - Aust-Agder ...
Kulturminner og verdiskaping i Nord-Norge - NIKU
Fartøyvernsenteret v/ Terje Flaaten-Stokkan - Sør-Troms regionråd
Navarsete vil ikke utrede oljeboring - Disen Kolonial Sjur Harby
Askeladden - Munin - Universitetet i Tromsø
KULTURMINNER I KOMMUNEN HÅNDBOK FOR ... - Riksantikvaren