Views
1 year ago

Bygdejol 1971

Julehefte utgjeve av Kvam Soge- og Kulturminnelag

striden som stundom laut

striden som stundom laut til for å føra saka fram. Kvammamaolet brukte han uforfalska kvar han for, og eg trur ikkje han tapte i vyrdnad på det, tvert i mot. Alle skyna fort at clette var ein del av hans eigen person, og at ein her hadde å gjera med ein mann som ikkje "snudde frakken etter vinden". Slikt gjev tillit og vyrdnad, og forklårar delvis at han fekk så mange tillitsoppgåver. For det andre hadde han stort sett fleirtalssynet bak seg, og den uvanlege arbeidsevna og effektiviteten gjorde utslaget. Eit sermerke ved han vil eg nemna litt meir om. Han hadde alle dagar ein usløkkjande kunnskapstrong. Han gjekk eit kurs ved Stend jordbruksskule. Det var så vidt eg veit, all utdaning han hadde skulevegen. Men han las på eiga hand og fylgde godt med i avisene. Ofte klipte han ut artiklar han fann verdfulle og tok vare på dei. Bøker kjøpte han og mykje av og las sikkert meir enn dei fleste. Var han på mØte med gode foredrag t. d. hadde han alltid notisbok med og noterte. Han refererte ikkje for aviser o. a., men til eige bruk. Eg trur nok det ligg mange slike notisbøker att etter han. På denne måten vart han ein sjølvlærd mann med gode ålmennkunnskapar og på ymse felt uvanleg store. Og kunnskapen ville han gjerne dela med andre. Han var alltid villig til å hjelpa til med program i dei ymse bygdelaga når han vart beden om det. Gjerne tok han og ordet spontant der han var med og kom med ein appell eller berre takka for eit godt program. Kring 1910 kom han med i den første studieringen som vart skipa i Kvam. Det var i losje "Hugin" den kom i sving ved hjelp av misjonsskulelærar Ivar Aasen som då var på Framnes. Han hadde vore ein tur til Sverike, og der fekk han kjennskap til studieringsarbeidet som då var heilt nytt der og. Heimkomen gjekk han i gang med å planta ideen i norsk jord. Studieringen i losje ,,Hugin" var nok ein av dei aller første her i landet, og den unge Jakob Vik fann her ei kjelde til å svala noko av kunnskapstorsten sin. Etter den dag var studiearbeidet alltid ein kjær hobby for han. Losje "Hugin, har ikkje hatt studiering i arbeid heile tida sidan, men Jakob har alltid greitt å vekkja liv i han att om han tok ein pause. Då samla han gjerne ei gruppe heilt unge og fekk dei i sving. Sjølv var han med som leiar så lenge det trongst. Dei siste åra, etter at tilgangen på nye lemer svikta, har losien drive arbeidet sitt som

ei studiegruppe av eldre trufaste lemer. Jakob har vore studieleiar, han førde møteboka slik at ho alltid var ferdig til underskrift når møtet var slutt, og han førde rekneskapen og ordna all korrespondansen for laget. Dette var den mest naturlege ting i verda, og det var aldri eit ord å høyra om at for mykje av arbeidet fall på ein mann. I det heile var han ei drivande kraft i Hardanger distriktslosje heilt til det siste, og var alltid frampå med eit innlegg på oflentlege tilskipingar. Berre nokre veker føre han døydde var han såleis med på eit møte i Herand og fortalde om folketalaren Peder Svendsen. Den dagen har vart sjuk, føre han døydde, skulle han vore med på 75 årshøgtida åt Øystese Ungdomslag og fortalt lagssoga, og det var nok ikkje med lett hjarta han laut gjeva avbod. Kanskje det var fØrste gongen han vart nøydd til å gjera noko slikt og, for han hadde ei god helse. Til slutt vil eg gjerne ta med eit par små blenk frå mitt personlege hopehav med Jakob Vik. Eg var i konfirmasjonsalderen og skulle utretta nokre ærend i Øystese. I dei dagar måtte ein då fyrst bruka båt og sidan beina når ein budde på Fykse. Eg skulle m. a. tala med Jakob Vik og då vart det klårt at eg laut til Norheimsund og for å greia ærendet mitt. Det var no alltid eit tillegg både i veg og tid. Då sa han Jakob: "Du skal få låna sykkelen min og då gjer du snøgt den turen. Ja du kan vel sykla?" Til all lukke kunne eg det endå eg var i frå Fykse der det var heller smått med vegar og syklar på den tid. Den tillit og hjelpsemd han den gongen viste mot ein heller ukjend "kjuagut" vart altså eit ljost lite minne for livet. Ein sykkel i dei dagar var meir enn ein bil no. Så var det nokre år seinare. Eg var på Bømoen, gjekk gjennom rekruttskulen. Ein kamerat og eg hadde meldt oss til samlagsstemna i Hardanger og Voss Skyttarsamlag som det året skulle haldast på Bulken. Me rekna med at det var kurant sak å få fri den dagen til noko som låg slik i tråd med tenesta på moen. Så opplevde me at søknaden vår vart avslegen. Jakob Vik var då samlagsformann. Etter morgonØkta var eg i telefonen og prøvde få tak i Jakob Vik, utan at det lukkast. Men eg tala med ein vossing som lovde å informera Jakob Vik om situasjonen. På middagsstunda gjekk eg på telefonbua att for å prØYa på nytt. Samstundes med meg kom kapteinen for det andre kompaniet, - ftan kjende sjølvsagt ikkje ffieg, - i full fart 6

Kärcher rengjøringsmaskiner Antrasitt utseende ... - kvam agentur as
Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron - Den norske kirke
"Ungdom og rusmidler i Kvam 2008" her - KoRus Bergen
KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron
Ottar Ødegård: Sjukdommar og helsestell i ... - Romsdal Sogelag
Askeladden - Munin - Universitetet i Tromsø
KULTURMINNER I KOMMUNEN HÅNDBOK FOR ... - Riksantikvaren
KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron
Norway Yearbook - 1971
Norway Yearbook - 1971
BORA Magazin – Norwegisch
Kulturarv som varer, boka om pilotprosjektene
Kulturminner i Karmøybarnehagene - Karmøy kommune
Kulturminner i kristiansand 2011 (6 MB) - Kristiansand kommune
Bruk av laserdata i kulturminnevernet - Aust-Agder fylkeskommune
Konsekvensutgreiing – arealdelen av kommuneplanen
Ta vare på Svalbard - Sysselmannen
Last ned fil her - Arkeologisk museum
pdf-fil - Sogn og Fjordane fylkeskommune
Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
Microsoft PowerPoint - JUL-AGOST-1971 - Juan Blackaller