Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

ast.dk

Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

Sammenfatning

Praksisundersøgelser gennemføres som led i Ankestyrelsens og de sociale nævns

forpligtelse til at koordinere, at afgørelser, der kan indbringes for Ankestyrelsen og

de sociale nævn, træffes i overensstemmelse med lovgivningen og praksis. Ankestyrelsen

har de senere år oplevet en stigende interesse for praksisundersøgelserne,

både som et instrument til at afdække kommunerne praksis, og som et opfølgnings-

og overvågningsinstrument. De er anerkendt som et unikt og fagligt meget

velunderbygget redskab, som går tæt på den kommunale sagsbehandling.

Der gennemføres imidlertid på nuværende tidspunkt ikke en systematisk måling af,

hvorvidt praksisundersøgelserne har en effekt på kvaliteten af kommunernes sagsbehandling,

hverken i Ankestyrelsen eller i nævnene. Effektmåling af praksisundersøgelserne

vurderes at være relevant til at give information om det relativt omkostningstunge

redskab.

I forhold til ønsket om at kunne måle effekten af praksisundersøgelserne er der

behov for at udvikle en metode til systematisk effektmåling på baggrund af praksisundersøgelserne.

Ankestyrelsen har i den forbindelse fået midler af Socialministeriet til at gennemføre

et udviklingsprojekt i samarbejde med SFI med henblik på

• At udvikle praksisundersøgelsernes design med henblik på en bedre opfølgning

• At udvikle effektmål

• At gennemføre effektmåling af praksisundersøgelser

I nærværende rapport afrapporteres projektet. Rapporten indledes med en beskrivelse

af baggrunden for projektet samt et generelt kapitel om praksisundersøgelser.

Der vil i det følgende være en gennemgang af de væsentligste konklusioner i de øvrige

kapitler i rapporten.

Effektmåling – kapitel 3

I kapitlet præsenteres effektmålingsbegrebet. Effektmåling af praksisundersøgelser

vurderes at være relevant for at få information og viden om, hvorvidt praksisundersøgelserne

har en adfærdsændrende virkning på de kommunale aktører. Et af

formålene med praksisundersøgelserne er, at de skal føre til øget kvalitet i sagsbehandlingen.

En metode til at gennemføre effektmåling af praksisundersøgelserne er ved at udvælge

en testgruppe og en kontrolgruppe og via statistiske metoder vurdere, om

3

More magazines by this user
Similar magazines