Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

ast.dk

Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

Vurderingen af afgørelsernes materielle indhold er kernen i praksisundersøgelserne og er

afgørende for, om Ankestyrelsen eller nævnet kan erklære sig enig eller uenig i de indsendte

afgørelser. Ankestyrelsen eller nævnet bør kun erklære sig uenig i en afgørelse, hvis det

kan dokumenteres, at den klart er i strid med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis.

Vurdering af de formelle regler

I formalitetsvurderingen vurderes overholdelsen af forvaltningsmæssige og retssikkerhedsmæssige

regler, herunder reglerne om partshøring, aktindsigt, notatpligt, krav til begrundelse,

skriftlighed og hjemmelsgrundlag. Ligeledes indgår en vurdering af retssikkerhedslovens

og særlovgivningens processuelle regler om sagsbehandling og opfølgning, regler

om borgerens inddragelse, helhedsvurdeering og vejledning samt regler i fx sygedagpengeloven

om tidlig, samlet vurdering og 8-ugers vurdering. Det er regler, der understøtter

borgerens retssikkerhed og retter fokus på, at borgeren skal have den rigtige ydelse på

det rigtige tidspunkt – og med borgerens involvering og accept.

Vejledning og opfølgning

Sidste led i en praksisundersøgelse er den handlingsrettede vejledning og opfølgning.

Gennemgangen af sagerne kan afdække problemområder i kommunernes og nævnenes

praksis og sagsbehandling, som trænger til et kvalitetsløft. Det kan være såvel den materielle

vurdering som den formelle vurdering, der giver anledning til reaktioner. En praksisundersøgelse

giver således Anekstyrelsen og nævnet et godt grundlag for at målrette den

fremadrettede praksiskoorinering.

Det kan f.eks. være

52

• Skriftlig afrapportering og skriftlig dialog


• Skriftlig afrapportering med dialogmøder

• Skriftlig afrapportering med efterfølgende deltagelse i vejledningsmøde

• Undervisning

• Udarbejdelse af skabeloner for elementer i sagsbehandling.

Den efterfølgende dialog er med til at sikre, at undersøgelsens præmisser og resultater er

accepteret af kommuner, amtskommuner og nævn. Endvidere er dialogen med til at understøtte,

at undersøgelsens resultater anvendes konstruktivt til at forbedre kvaliteten af de

fremtidige afgørelser.

2. Inden praksisundersøgelsen iværksættes

Som det fremgår af samarbejdsaftalen mellem Ankestyrelsen og de sociale nævn godkender

Ankestyrelsen såvel emne som metode for undersøgelsen. Ankestyrelsen kan i stedet

for en praksisundersøgelse godkende, at et nævn gennemfører et egentligt undervisningsforløb.

Inden iværksættelsen af undersøgelsen kontakter nævnet således Ankestyrelsen

med henblik på den konkrete tilrettelæggelse.

Emnet for undersøgelsen fremgår af den aftalte plan for det kommende års praksisundersøgelser.

Der kan dog konkret aftales et andet emne.

More magazines by this user
Similar magazines