Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

ast.dk

Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

Bemærkninger:

3.2. I hvilket omfang er sagen oplyst 1. Ingen oplysninger mangler

2. Enkelte mindre væsentlige oplysninger

mangler

3. Flere og/eller væsentlige oplysninger

mangler

4. Afgørende oplysninger mangler

Bemærkninger:

3.3. Er borgeren omfattet af personkredsen 1. Klart omfattet

2. Nogenlunde sikkert omfattet

3. Ikke omfattet

4. Sagen er ikke tilstrækkeligt oplyst, til at

dette punkt kan vurderes

3.4. Er betingelse xx (øvrig materiel betingelse)

for ydelsen/foranstaltningen opfyldt

3.4. Er betingelse yy (øvrig materiel betingelse)

for ydelsen/foranstaltningen opfyldt

Evt. flere spørgsmål til øvrige materielle betingelser

eller flere individuelle spørgsmål ud fra, hvad der er

det væsentlige at få belyst

Bemærkninger:

1. Klart opfyldt

2. Nogenlunde sikkert opfyldt

3. Ikke opfyldt

4. Sagen er ikke tilstrækkeligt oplyst, til at

dette punkt kan vurderes

Bemærkninger:

1. Klart opfyldt

2. Nogenlunde sikkert opfyldt

3. Ikke opfyldt

4. Sagen er ikke tilstrækkeligt oplyst, til at

dette punkt kan vurderes

Bemærkninger:

4. Vurdering af særlige sagsbehandlingsregler

4.1. Er den lovpligtige sagsbehandlingsmetode

anvendt

Der henvises til §… i lov….

4.2. Har borgeren været inddraget efter de

regler, der gælder for området

Der henvises til §… i lov….

Evt. flere individuelle spørgsmål ud fra, hvad der er

det væsentlige at få belyst:

1. Klart anvendt

2. Nogenlunde anvendt

3. Ikke anvendt

4. Sagen er ikke tilstrækkeligt oplyst, til at

dette punkt kan vurderes

Bemærkninger:

1. Klart inddraget

2. Nogenlunde inddraget

3. Ikke inddraget

4. Sagen er ikke tilstrækkeligt oplyst, til at

dette punkt kan vurderes

Bemærkninger

5. Vurdering af formelle regler i øvrigt

(Bevillingssager)

5.1. Hvilken form har afgørelsen 1. Skriftlig afgørelse

2. Skriftligt notat i kommunens journal

3. Anden form

59

More magazines by this user
Similar magazines