Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

ast.dk

Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

Bilag 2 Samarbejdsaftalen mellem Ankestyrelsen

og de sociale nævn

Ankestyrelsen og de sociale nævn samarbejder om praksiskoordineringen, således at Ankestyrelsen

gennemfører praksisundersøgelser på landsplan og nævnene på regionalt plan.

Herved tilvejebringes et landsdækkende kendskab til praksis og det bedst mulige grundlag

for den samlede praksiskoordinerende indsats.

Ankestyrelsen og de sociale nævn drøftede samarbejdet på et møde i september måned

2003 og aftalte nedenfor beskrevne fremgangsmåde i forbindelse med gennemførelse af

praksisundersøgelser.

Indledningsvis skal det nævnes, at når der i denne aftale nævnes "praksisundersøgelser"

gælder det som udgangspunkt også for undervisningsforløb, som kan træde i stedet for en

praksisundersøgelse.

Det fremtidige samarbejde indeholder følgende elementer:

50

1. Katalog over emner for praksisundersøgelser

2. Plan over årets praksisundersøgelser

3. Metode for gennemførelse af en praksisundersøgelse

4. Opfølgning

5. Oversigt over afsluttede praksisundersøgelser

6. Status over årets praksisundersøgelser

Ad 1. Katalog over emner for praksisundersøgelser

Ankestyrelsen udarbejder et katalog over emner for praksisundersøgelser i dialog med de

sociale nævn. En gang årligt foretages en høring i nævnene med henblik på ajourføring af

emnelisten, og kataloget aftales efterfølgende.

Ad 2. Plan for årets praksisundersøgelser

Der udarbejdes en plan for det kommende års samlede praksisundersøgelser inden udgangen

af året.

Ankestyrelsen udarbejder planen på grundlag af indmeldinger fra nævnene om påtænkte

emner for kommende praksisundersøgelser. Emnerne skal vælges fra det aftalte katalog.

De sociale nævn og Ankestyrelsen forpligtes til at gennemføre praksisundersøgelser, som

fastlagt i planen, med mindre andet aftales konkret med Ankestyrelsen.

Såvel planen som kataloget vil være tilgængeligt på Ankestyrelsens hjemmeside under

Praksisundersøgelser.

More magazines by this user
Similar magazines