Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

ast.dk

Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

1.2 Mål for effektmålingsprojektet

Ankestyrelsens praksisundersøgelser er anerkendt som et unikt og fagligt meget

velunderbygget redskab. Der er imidlertid som nævnt behov for i højere

grad at kunne måle effekten af undersøgelserne. Det skyldes især, at

• Praksisundersøgelser er et meget centralt, men relativt ressourcekrævende

redskab

• Brugbare effektmål er en forudsætning for at kunne udvikle og målrette

praksisundersøgelserne

Effektmålingsprojektet skal på den baggrund opstille modeller for, hvorledes

der kan effektmåles på praksisundersøgelser.

Effektmåling stiller krav til praksisundersøgelsernes gennemførelse og design.

Eksempelvis vil der være behov for at overveje, hvorledes kommuner og sager

udtrækkes, således at der sikres den tilstrækkelige repræsentativitet. Endvidere

vil der være behov for, at Ankestyrelsens vurderinger i højere grad gradueres

og kvantificeres, således at det er muligt at sammenligne vurderinger af de enkelte

målepunkter, og således at det er lettere at følge en udvikling over årene.

Effektmålingsprojektet skal derfor blandt andet overveje, hvorledes måleskemaerne

skal opbygges, og hvorledes sagsbehandlernes vurderinger af de forskellige

elementer af sagerne skal fremgå af måleskemaerne.

Det vil forøge anvendeligheden af effektmålingen, hvis nævnenes praksisundersøgelser

kan inddrages. Det vil fordre, at nævnene måler sagerne på samme

måde som Ankestyrelsen. Det vil endvidere kræve, at nævnene udvælger

kommuner og sager under hensyntagen til de samme krav om repræsentativitet

som Ankestyrelsen.

Fælles design og fælles opfølgningsramme for såvel regionale som nationale

praksisundersøgelser vil derfor være hensigtsmæssigt. I forbindelse med effektmåling

er det afgørende, at der sker en ensartet måling af sagerne i de praksisundersøgelser,

der indgår i effektmålingen. Som led i projektet er derfor behov

for at udarbejde en manual for måling af sager i forbindelse med praksisundersøgelser.

9

More magazines by this user
Similar magazines